O jejím odvolání rozhodli tento týden lounští radní. Na problémy upozornily závěry kontroly České školní inspekce, která nedopadla pro školu vůbec dobře a v několika případech poukázala na porušení zákonů.

Zpráva mimo jiné upozorňuje na celkový pokles úrovně výuky ve škole. Z ní po sporech s ředitelkou odešlo několika učitelů. Například žáky jednoho ročníku vzdělávala asistentka, která není pedagogickým pracovníkem. Škola se prohřešila také tím, že neposkytla žákům bezplatně pracovní sešity na cizí jazyk a přitom je pro výuku vyžadovala. Museli je zaplatit rodiče.

Základní škola Školní v Lounech.
Prověřte šikanu na lounské Základní škole Školní, žádá petice

Inspekce to vyhodnotila jako porušení právních předpisů na poli bezplatné výuky. „Česká školní inspekce z pohledu hodnocení kvality poskytovaného vzdělávání identifikovala v činnosti školy několik slabých stránek. Nedostatky v řízení pedagogických procesů, nízká míra spoluúčasti pedagogů při naplňování koncepčních záměrů a nepříznivé klima školy se negativně projevují v průběhu a výsledcích vzdělávání,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. „Porušení právních předpisů bylo zjištěno v oblasti bezplatného poskytování učebních textů, poskytování podpůrného opatření žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami a zajištění vzdělávání pedagogickými pracovníky,“ dodal.

Výpovědi a petice

Problémy ve škole se v plné míře dostaly na povrch loni na jaře, kdy podalo výpověď osm učitelů. V reakci na to sepsali rodiče petici, podepsalo ji 147 lidí. Město z pozice zřizovatele poslalo do školy kontroly. „Na základě zjištění České školní inspekce rada města rozhodla o odvolání ředitelky ZŠ Školní,“ sdělil starosta Pavel Janda. Radní k tomu vydali neobvykle dlouhé usnesení, kde důvody vysvětlují. „Nedostatky v řízení školy se začaly projevovat na celkovém fungování školy, kdy neschopnost Věry Benešové řešit problémy uvnitř školy, neschopnost řídit podřízené zaměstnance a organizovat jejich práci a neplnění její povinnosti vytvářet příznivé pracovní podmínky měly negativní dopady na výsledky ve vzdělávání a zájem žáků o vzdělávání,“ stojí v jeho úvodu.

Odvolaná ředitelka školy Věra Benešová nebyla včera ve škole, na e-mailovou žádost redakce o vyjádření k celé věci nereagovala.

Ilustrační foto.
Roušky na Lounsku a Žatecku nejsou. Lidé žádají informace o koronaviru

Někteří rodiče nelibě nesou, že vedení města se uchýlilo k odvolání ředitelky až nyní. Tedy tři čtvrtě roku od doby, kdy problémy vyplynuly na povrch. „Situací ve škole jsme se začali zabývat, jakmile se problémy objevily. Tedy už na loni jaře. Určité prodlení způsobily letní prázdniny, nemělo smysl dělat kontroly na konci školního roku. Ty proběhly loni na podzim a pak se čekalo na jejich výsledky,“ vysvětlil radní Michal Kučera, který je za zřizovatele členem školské rady zmíněné školy. Kromě zástupců města v ní zasedají zástupci rodičů a pedagogů. „Kromě České školní inspekce školu kontroloval inspektorát práce a proběhl i audit ze strany města. Jakmile jsme se dozvěděli výsledky, navrhli jsme radním vypsání konkursního řízení na nového ředitele,“ dodal.

To město vypíše v nejbližší době, nový ředitel školy by se měl funkce ujmout na jaře.

Centrální dispečink dopravy Ústeckého kraje v budově krajského úřadu
FOTO: Krajská doprava má centrální dispečink. Hlídá spoje a podá informace