Tvořit se tam bude v sobotu 21. prosince, během odpoledne tam skauti přinesou také dovezené Betlémské světlo.

V lounském muzeu bude šmodrchání probíhat od 13 do 16 hodin. Sklínky, papírový provázek a pár drobností skauti přinesou. Příchozí si mohou přinést své krášlení, svou sklínku třeba od marmelády. Betlémské světlo přinesou skauti do muzea ve 14.14 hodin. 

Tak vypadala akce a příjezd světla do Loun loni: