Radní navrhli jí dát název Ke Kopci. Ulice byla usnesením zastupitelů z roku 2008 pojmenována názvem Třetího pluku. Následně byla na základě žádosti Klubu vojenských důchodců pojmenována jako ulice 3. pluku jiná ulice, a to od křižovatky s ulicí Jasanovou po křižovatku se Zeleným náměstím.