„Lounský archiv se dostal z naprosto nevyhovujících míst až do oblak. V současné době totiž patří mezi nejmodernější v republice,“ řekl přítomným dámám.

Archiválie z původního místa, Daliborky na Mírovém náměstí, procházejí v Praze desinfekčním procesem a po očištění se nastěhují do nového archivu v Lounech. Stejný proces čeká písemnosti uložené v synagoze.

Nový lounský archiv je betonovou stavbou, bylo na něj spotřebováno zhruba 3100 metrů krychlových speciálního betonu. Počítá se s ním také jako se záložním, pokud by se v archivech spadajících pod správu Státního oblastní archivu v Litoměřicích stalo něco nečekaného.