Dva mimořádné svozy směsného komunálního odpadu proběhnou v sobotu 22. a 29. prosince. „V tyto dny prosíme občany o přistavení či zpřístupnění nádob na směsný komunální odpad stejným způsobem jako při běžném svozu. Pravidelné vývozy proběhnou beze změn,“ informuje lounský městský úřad.

V pátek 28. prosince budou navíc mimořádně vyprázdněny také kontejnery na separovaný odpad. V lednu pak každý čtvrtek proběhne svoz vánočních stromků, lidé je mají odkládat ke kontejnerovým stáním.