Výstavba osmdesát metrů dlouhé lávky za dvacet milionů by měla být hotová do konce listopadu. Roste mezi Cítoliby a Louny v prostoru průmyslové zóny jihovýchod, znovu spojí asfaltovou cestu, kterou hlubokým zářezem přerušila v druhé polovině devadesátých let 20. století výstavba silničního obchvatu města. Tamní továrny se stanou pro cítolibské obyvatele dostupnější, přemostění má sloužit i k cestám při vycházkách nebo vyjížďkách na kole.