„Předmětem soutěže je kompletní realizace stavebních prací, které spočívají v odstranění povrchu, provedení nového podloží a vrstvy živičného koberce, výměny silničních obrubníků v daném úseku a dalších souvisejících úprav,“ uvedla v příslušném dokumentu vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu Louny Petra Kotková.

Ze zadání soutěže k této zakázce vyplývá, že práce nemají překročit dobu 30 dnů. Na kolik město vyjdou, ukáže až výběr zhotovitele. Lhůta pro podání nabídek je 5. června.