Radnice v Lounech se na popud některých radních zabývá myšlenkou přestěhovat Infocentrum.

Centrum sloužící především turistům a návštěvníkům města v současné době sídlí v budově radnice. Nově by to mohlo být v čp. 59 na Mírovém náměstí, v prostorech, kde se nachází prodejna elektro. Firmě, která tam prodejnu provozuje, skončí v roce 2014 nájemní smlouva.

Radní se již seznámili s finančním vyčíslením nákladů, které by s přestěhováním stěhováním informačního střediska souvisely. Ze zprávy vyplývá, že to nebude v době, kdy město hledá úspory, kde se dá, zrovna levná záležitost. Vyčísleny jsou dvě varianty, nové vybavení I–centra by stálo 422 tisíc korun, anebo v úspornější variantě, která počítá s využitím současného vybavení centra, pak 240 tisíc korun. Bylo by nutné také navýšit počet zaměstnanců úřadu o jednoho člověka u vstupu do radnice. Roční mzdové náklady by se tím navýšily až o 187 tisíc korun.

Podle tajemnice Renáty Čapkové radní očekávají, že se stěhováním do nových prostor výrazně zlepší služby, které „íčko“ vykonává. Podle ní ale již nyní pracuje velmi dobře, kromě poskytování základních informací turistům a prodeje suvenýrů, vydává propagační materiály, spravuje své webové stránky, zajišťuje činnost pracoviště Czechpoint a další činnosti.