O projektu se naposledy jednalo mezi lidmi bydlícími v lokalitě, zástupci radnice a Severočeskou vodárenskou společností, která je investorem akce. „K rekonstrukci podle Severočeské vodárenské společnosti dojde v roce 2027, podaří-li se získat nutná povolení a najít firma,“ potvrdil závěry jednání tiskový mluvčí Loun Marcel Mihalik.

Znalecký posudek i vodaři potvrdili, že rekonstrukce vodovodu a kanalizace je nutná. Vodaři promítli obyvatelům lokality kamerové záznamy ze zkoušky potrubí, kde byly vidět díry, drolící se beton, ale také průsaky fekálií. Potrubí je z roku 1936 a neprošlo obnovou.

Sítě jsou v takovém stavu, že nelze vyloučit ani havárii. V takovém případě by údajně Severočeská vodárenská společnost (SVS) musela začít s renovací hned. Město doufá, že k tomu nedojde.

Při rekonstrukci má dojít k pokácení lip, které jsou přímo nad sítěmi. Po skončení prací se mají vysadit stromy nové, zvažuje se vysazení javorů. A to tak, aby zeleň již nevadila při případných opravách.

„Umístění nových stromů je limitováno přípojkami sítí, jejich počet bude oproti současnému stavu poloviční. Nicméně koruny vybraných javorů mají přirozeně menší tvar a lze je oproti pravidelně řezaným korunám lip ponechat volnému růstu. Zelená hmota, která v budoucnu zastíní ulici, pak v dospělosti stromů bude mít stálý a větší objem,“ uvedla krajinářská architektka Alena Burešová.

Lidé z lokality dlouho bojovali za zachování stromořadí, sepsali také petici. Podle nich vykácení na desítky let poškodí obyvatele ulice, zhorší se prý jejich životní prostředí. Zhoršit se mají klimatické podmínky hlavně v létě, díky zastínění od stromů je tam prý o několik stupňů méně, než v jiných okolních ulicích. Lokalita má podle nich výjimečnou atmosféru.

„Zájmu obyvatel Jeronýmovy, kteří si přejí zachovat lípy, velmi dobře rozumíme. Velká část místních zde žije po generace a ke stromům má proto silný vztah. Vyrůstali s nimi. My proto maximálně diskutujeme tuto rekonstrukci a moderujeme jednání mezi občany a SVS jako investorem rekonstrukce vodovodu a kanalizace,“ řekl k tomu starosta Loun Milan Rychtařík.

Jednou z variant dříve bylo, že sítě budou v ulici ve dvou řadách. Tuto možnost SVS odmítla. Případně že se potrubí přesune jinam. Uvažovalo se, že na zvýšených vysokých nákladech by se mohlo podílet město, mluvilo se o spoluúčasti až 17 milionů. Tyto varianty ale radnice i vodaři nakonec zamítli. Byly příliš drahé a technicky složité. Zamítnuta byla také lidmi dříve navrhovaná varianta „šetrného” výkopu dál od lip, který podle nich neměl stromy poškodit, mělo dojít k ošetření kořenů. I tuto variantu odmítli vodaři jako nereálnou.

SVS se jednoznačně přiklonila k variantě vést kanalizační a vodovodní řady ve stávajících trasách. Vodaři říkají, že posun potrubí do nové trasy není možný. „A to vzhledem k finanční a technické náročnosti, jelikož kanalizační přípojky vedou od hlavního řadu k nemovitostem pod zmíněnou alejí stromů, tudíž by hrozilo porušení kořenového systému stromů. Dalším důvodem proti posunutí kanalizace je fakt, že v ulicích Husova a Hrnčířská je připraveno nové napojení kanalizační stoky na stoku z Jeronýmovy ulice, toto napojení není možné nikterak měnit,“ vysvětlil před časem mluvčí SVS Mario Böhme.

Znalecký posudek řekl, že sítě jsou opravdu ve vážném havarijním stavu v lokalitě. „Ve znaleckém posudku bylo konstatováno, že kanalizační stoka i vodovodní řád v Jeronýmově ulici jsou za hranicí životnosti. Především stav kanalizační stoky lze označit jako havarijní. Byla posuzována i možnost realizace obnovy uvedené vodohospodářské infrastruktury tzv. bezvýkopovou metodou, tato metoda ale nemůže být v místě použita z důvodu velkého množství kanalizačních a vodovodních přípojek a nemožnosti provést v daném území přípravné stavební práce k této metodě. Provedení obnovy kanalizační stoky, vodovodního řadu, veřejných částí kanalizačních a vodovodních přípojek lze realizovat pouze běžnými výkopovými metodami,“ sdělil závěry znalců Petr Plichta. „I ve znaleckém posudku bylo konstatováno, že kanalizační stoka je nevodotěsná, tudíž splaškové vody ve velké míře natékají do podzemí,“ zdůraznil.

Vedení města s variantou, že se lípy pokácí a bude vysazena nová zeleň, nakonec souhlasí. „Musíme chránit stromy, ovzduší, i vody. Jelikož je ta kanalizace děravá a fekálie končí v povrchu a utíkají i do řeky Ohře, je rekonstrukce v navržené variantě kompromisní. SVS vyšla městu a jeho občanům vstříc v tom, že jako náhradu za lípy po rekonstrukci vysadí náhradní zeleň, což není její povinnost,“ myslí si lounský místostarosta Pavel Csonka.

Mohlo by vás zajímat: Řidičům začala sloužit část dálnice D7 u Loun. Na další si počkají dva roky

U Chlumčan se otevřela nová část dálnice. | Video: Deník/Petr Kinšt