V létě udělili čestné občanství Antonínu Hluštíkovi, bývalému místostarostovi města Loun a historikovi. Čestná měšťanství a občanství se v Lounech udělují od roku 1841, získalo je dosud na šest desítek osobností.