Velmi obsáhlý, ale také velmi zajímavý dokument má k dispozici Městský úřad v Lounech. Podařilo se totiž dokončit kompletní soupis městského majetku.

Kromě údajů třeba o pozemcích či objektech se v něm lze dočíst třeba jaké a kolik mostů Louny vlastní, že jim patří 450 laviček nebo ostatního mobiliáře a další zajímavosti včetně souvisejících právních vztahů.

„Soupis jistě pro zájemce vystavíme na městském webu. Otázkou je jen, zda se objeví ještě na současných, nebo až na připravovaných nových stránkách," uvedla Blanka Sunkovská, vedoucí odboru správy majetku.