Pokud by se změna zavedla, začala by platit zřejmě od ledna příštího roku. „Je to nápad zatím v rovině úvah. Vzešel z toho, že od ledna 2022 začne platit nový zákon o odpadech a budeme muset změnit systém placení za vývoz popelnic a kontejnerů,“ vysvětlil lounský starosta Pavel Janda.

V současné době mají lidé bydlící v rodinných domech nebo společenství vlastníků bytů v panelácích uzavřené smlouvy přímo se svozovou firmou, se změnou zákona do procesu vstoupí město. S vybíráním poplatků vzroste radnici agenda s tím spojená, například s jejich vymáháním. Pokud by byly poplatky nulové, toto by odpadlo. „Město by tak nemuselo přijmout dalšího úředníka,“ vysvětlil starosta. Tím by se ušetřily náklady zhruba půl milionu korun.

Kromě nulových poplatků za odpad se zvažuje, že by Lounští měli formou „karty občana“ jako bonus zdarma MHD, případně různé benefity v městských organizacích. „To by s nulovými poplatky za odpad mohlo motivovat ty, kteří v Lounech bydlí, ale nemají u nás trvalý pobyt, aby se přihlásili. Tím by mohl vzrůst počet obyvatel Loun, což by zase přineslo vyšší příjmy městu. Každý občan znamená příjem do rozpočtu města přes rozpočtové určení daní zhruba 12 tisíc korun ročně,“ popsal starosta.

Základním prvkem zvažované změny je, že by se muselo na dani z nemovitosti vybrat zhruba tolik, kolik dnes zaplatí lounské domácnosti za odpad a jízdné v MHD. V Lounech se na odpadech vybere zhruba 13 milionů korun ročně, na jízdném v MHD přibližně dva miliony. Oproti tomu na dani z nemovitosti Lounští ročně zaplatí zhruba 18 milionů korun. S přihlédnutím k tomu, že cena za svoz odpadů tak jako tak vzroste, by se musela daň z nemovitosti zvýšit přibližně dvojnásobně. Pro příklad: majitel bytu, který nyní ročně na dani zaplatí pětistovku, by hradil tisíc korun.

Pokud by ke změně došlo, dopad na obyvatele Loun by byl různý. Někdo by v souhrnu platil víc, někdo stejně, někdo by ušetřil. Záležet bude na tom, jak radnice celý systém případně nastaví. „Zabývat se tím začneme v červnu, až se funkce ujme nová vedoucí správy majetku. Pokud to situace umožní, plánujeme setkání s obyvateli města, bylo by to jistě jedno z hlavních témat debaty. Změnu by bylo třeba lidem dobře vysvětlit,“ zmínil Pavel Janda.

Sami obyvatelé se zatím k nápadu stavějí různě. Návrh má své zastánce i odpůrce. „Myslím, že se míchají úplně rozdílné věci,“ sdělila například Lenka Kolčavová. „Za mne bych poplatek za odpad určitě zachovala, jak je. Nerušit ho. Ať si každý svůj odpad zaplatí a snaží se třídit. A daň za nemovitost nezvyšovat,“ uvedla Vladimíra Jonášová. Podle Michala Rybáře by zvýšení daně z nemovitosti mělo být s ohledem na ekonomickou a sociální situaci vlastníků nemovitostí. „S navýšením daně se pak v takovém případě dá souhlasit,“ uvedl. „S nápadem souhlasím. Karta občana je výborný nápad,“ přidala se Jana Černá.