Mezi Oborou a Černčicemi probíhá výstavba rodinných domů několik let, na druhé straně silnice směrem k Ohři jich před zhruba dvaceti lety vyrostlo několik desítek. Obě obce se tak zástavbou spojily.