„Jsme si vědomi toho, že nařízené uzavření provozoven přineslo pro živnostníky obrovské problémy. Živnostníci a podnikatelé za třicet let výrazně přispěli k rozvoji našeho města a dnes, v této nelehké době, jim to město chce alespoň symbolicky vrátit a podpořit je,“ vysvětlil lounský radní Michal Kučera.

Zastupitelé Loun vyčlenili na pomoc drobným podnikatelům tři miliony korun s tím, že dle podmínek schválených radou města si o podporu ve formě daru ve výši 10 tisíc korun mohou požádat fyzické či právnické osoby, které podnikají dle živnostenského zákona, mají provozovnu pronajatou od třetí osoby a v souvislosti s nařízením vlády byla uzavřena. „Podporu jsme zacílili na skupinu, na kterou těžce dopadla omezení spojená se současnou epidemií. Snažili jsme se pomoc maximálně zjednodušit, aby žadatel nemusel trávit hodiny u vyplňování žádosti,“ uvedl místostarosta města Milan Rychtařík.

Žádosti těch, kteří podnikají v městských nemovitostech, posoudí radní individuálně. „Už dřív jsme schválili prominutí poplatku za umístění předzahrádek na letošní rok na území Loun,“ připomněl starosta Pavel Janda.

V Žatci budou zastupitelé tento týden jednat, jak zachránit restauraci U Orloje spadající pod městskou příspěvkovou organizaci Chrámu chmele a piva.

Ta dlouhodobě hospodaří se ztrátou, má velké dluhy u zdravotní pojišťovny, finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení. V důsledku koronaviru zavřela restauraci, pivovar, dětskou hernu a ztráta organizace se ještě víc prohloubila. Její pověřený ředitel Ondřej Baštýř požádal město o dalších 1,7 milionu korun, čímž by se jeho letošní celkový příspěvek této organizaci přiblížil k deseti milionům.

Peníze navíc mají jít na úhradu provozu a mezd zaměstnanců včetně odvodů za tři měsíce – březen, duben a květen – kdy byla restaurace uzavřená. Celkové měsíční náklady v restauraci vyčíslili na 581 tisíc korun.

„Mzdové náklady jsou 348 tisíc, odvody na zaměstnance 119 tisíc, zálohy na energie 77 tisíc a ostatní provozní náklady máme 37 tisíc korun,“ vypočetl Baštýř. Přestože restaurace prodávala pivo a jídlo přes okénko, výnos dramaticky klesl. Například v dubnu o 96 procent, z loňského necelého milionu korun na letošních 40 tisíc.

„Vládou schválené programy pomoci podnikatelským subjektům nemůžeme využít, neboť jsme příspěvková organizace, která je financována z veřejného rozpočtu,“ vysvětlil Baštýř. Ten ke konci května z Chrámu chmele a piva odchází, organizaci povede Karel Havelka, dosavadní vedoucí turistické sekce. Zastupitelé budou řešit fungování organizace z dlouhodobého pohledu, jednou z variant je vyčlenění restaurace.

V Žatci se ale chystají podpořit i jiné podnikatele. „Těm, kteří podnikají v městských prostorech, se chystáme odpustit nebo razantně snížit nájem. Budeme řešit také odpuštění plateb za předzahrádky,“ sdělil místostarosta Radim Laibl.