Nemocnice v Lounech má deset nových oxygenerátorů. Jejich pořízení vyšlo na 200 tisíc korun, na nákup přispělo polovinou město Louny. Nové přístroje pomáhají lidem s dýchacími problémy.

„Díky novým přístrojům jsme mohli vyřadit starý rozvod kyslíku na oddělení, který byl už v havarijním stavu. Nové přístroje nám přinášejí výrazné snížení nákladů a zároveň zvyšují komfort pacienta. Jsou mobilní, při jejich váze 14 kilogramů je můžeme přivést do jakéhokoli pokoje, k jakémukoli z 85 lůžek na oddělení,“ řekl předseda představenstva Nemocnice Louny Pavel Fojtík.

Oxygenerátory, tedy koncentrátory kyslíku, generují kyslík s čistotou 92 procent za použití okolního vzduchu, v němž se kyslík vyskytuje ve 21procentním poměru.

Polovinu částky na nákup přístrojů získala nemocnice od města Louny, což posvětili zastupitelé. „Je to odrazem výborné spolupráce s městem Louny,“ ocenil příspěvek Pavel Fojtík.

Podle starosty Pavla Jandy je zdravotnictví pro město jednou z klíčových oblastí. „Město Louny dlouhodobě podporuje nemocnice v okolí, včetně té naší lounské. Jsme rádi, že stotisícový příspěvek byl využit na konkrétní technické vybavení, v tomto případě na nové oxygenerátory, které budou pomáhat lidem nejen z našeho města,“ řekl starosta.

Oxygenerátory nejsou jediným přístrojovým vybavením lounské nemocnice, na které msto přispělo.

Například na konci roku 2017 špitál pořídil pro své radiodiagnostické oddělení nový přístroj za 6,5 milionu korun. Na pořízení CT poslalo město Louny 250 tisíc, okolní obce přidaly dalších 200 tisíc korun. Pacientům to přineslo rychlejší vyšetření na počítačové tomografii, menší zátěž pro organismus i kratší čekací dobu od objednání.

Nemocnice Louny investovala loni do obnovy a nového vybavení více než čtyři miliony korun. „Provedli jsme výměnu oken a povrchů na rehabilitaci a na radiodiagnostickém oddělení, zakoupili jsme terapeutický laser, nový vůz na svoz odpadu, automatický vyvíječ oxidu chloričitého, stoly na Vojtovu metodu a mnoho dalšího vybavení pro naše pacienty i zaměstnance,“ vypočetl Pavel Fojtík. „Jsme rádi, že se nám daří nemocnici modernizovat,“ dodal.

V současné době v areálu lounské nemocnice probíhá rozsáhlá rekonstrukce dialyzačního střediska. Práce začaly loni, po jejich skončení v letošním roce bude objekt modernější, jeho kapacita se rozšíří.

Středisko je nyní kvůli rekonstrukci uzavřeno, jeho pacienti s chronickým selháním ledvin podstupují léčbu v náhradních prostorách nemocnice.

Rekonstrukce má především přinést rozšíření kapacity střediska a zlepšit nevyhovující technický stav budovy. Po dokončení prací bude mít o osm lůžek víc, dojde tím k rozšíření celkové kapacity na 22 lůžek.