Na politické scéně v Lounech to opět vře. Rozpadla se koalice tvořená z ODS, ČSSD a Koalicí pro Louny. Dvě nejsilnější strany, ODS a ČSSD. se osočují z vydírání a uplácení zastupitelů a klientelismu.

ODS vypověděla dohodu uzavřenou po komunálních volbách v roce 2010. Důvodem jsou spory s druhou nejsilnější stranou, ČSSD. Starosta zástupce ČSSD dokonce nařknul z vydírání zastupitelů.

Koaliční dohodu potopila i Koalice pro Louny, která o tomto kroku prý uvažovala již před koncem roku a o svých plánech kolegy informovala. „V patové situaci po komunálních volbách roku jsme svými hlasy umožnili zvolení stávajícího vedení radnice. V dané situaci to byla jediná reálná alternativa, která pro nás znamenala velký kompromis vedený v zájmu města. Od té doby jsme bohužel svědky toho, že o mnoha věcech je snaha rozhodovat autoritativně bez potřebné diskuse. Jsme nespokojeni se způsobem jednání a spolupráce koaličních partnerů. Naše pokusy o zprostředkování jednání, navrhování nových alternativ i varování koaličních partnerů většinou ztroskotala. Posledním příkladem je situace kolem městské policie, na jejímž ostudném průběhu má největší podíl ČSSD,“ uvedla strana.

Odvolání starosty a místostarosty

Zastupitelé Tomáš Chaloupek a Michal Pehr na únorovém jednání zastupitelstva vyvolají hlasování o odvolání vedení města. „Cílem je vytvořit novou stabilní koalici a nové vedení města,“ píše se dále v prohlášení Koalice pro Louny.

ODS svůj krok zdůvodnila tím, že ČSSD opakovaně porušuje dohody. „Dochází k opakovanému a soustavnému porušování dohod ze strany ČSSD, a to pokud se týká způsobu řešení rozporů během volebního období, nespolupráce se stranami stojícími mimo dohodu, programových záležitostí i rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarostu,“ uvedl předseda místního sdružení ODS Richard Hájek.

Zase městská policie

Spor mezi oběma největšími stranami vygradoval na prosincovém jednání zastupitelů, kdy zastupitelé hlasovali o jmenování nového ředitele městské policie. Návrh starosty Jana Kerner (ODS), aby se jím stal Radek Příhoda, zastupitelé v čele s ČSSD nepodpořili (čtěte zde). A to i přesto, že ho doporučila výběrové komise složená ze všech zástupců politických stran v zastupitelstvu.

close zoom_in „Pokud ČSSD vnímala návrh pana Příhody na funkci ředitele MP jako vážný rozpor mezi ČSSD a dvěma dalšími smluvními stranami, měla vyvolat jednání. Ale nedošlo dokonce ani k žádné obsáhlejší debatě na jednání poslaneckých klubů před zastupitelstvem,“ uvedl Jan Kerner a pokračuje: „Namísto toho přistoupila ČSSD k více či méně úspěšné snaze zákulisně ovlivnit jednotlivé zastupitele, a to způsoby, které jsme doposud v Lounech nezažili. Byli jsme svědky pokusů o korupci a vydírání zastupitelů, případně hrubého nátlaku s jediným cílem – zabránit schválení člověka, kterého osmi hlasy z devíti doporučila výběrová komise. Nepřijdeš na zastupitelstvo? Čeká tě odměna v podobě dotace z fondu hejtmanky pro tvůj sportovní klub! Přijdeš a podpoříš Příhodu? Na dotaci zapomeň! Vůbec si raději nechci představovat, jakými pákami byl ovlivněn člen výběrové komise, který v komisi zcela dobrovolně doporučil pana Příhodu, aby pro něho o pár dní později na zastupitelstvu naprosto nepochopitelně nehlasoval (pozn. redakce: pro Příhodu nehlasoval Jaroslav Zíval KSČM, ačkoliv ve výběrové komisi ho podpořil). Paradoxně se to celé odehrálo jen měsíc poté, co se smluvní strany dohodly na dodatku k původnímu textu smlouvy, spočívajícím v převedení „fungování městské policie" do výhradní kompetence starosty města. Dle předchozího znění smlouvy to byla společná kompetence starosty a místostarosty. Jak se ukázalo, pro ČSSD smlouvy prakticky jako by neexistovaly.“

ČSSD byla zaskočena

ČSSD byla krokem ODS překvapena. „Máte pravděpodobně informace dříve než koaliční partneři,“ uvedl v pátek 6. ledna odpoledne místostarosta Pavel Csonka. O několik hodin později se sociální demokraté sešli a řešili, co dál. „Jsme přesvědčeni, že důvody, kterým tyto strany svůj krok odůvodňují jsou pouhými záminkami , pokusem obhájit své kroky před veřejností, a pomluvou mající svůj původ v prastarém politickém machiavellismu, když jedna z jeho pouček zní: “chci-li zradit partnera, musím ho nejdřív pošpinit, aby veřejnost zradu omluvila. Jde o snahu zbavit se ČSSD, která díky svému silnému postavení v orgánech města veřejně poukazovala na zásahy pana starosty do nezávislých správních řízení, na porušování zákona o obcích, na vytváření systému „jakoby demokracie“, který fakticky dlouhodobě umožňoval panu starostovi a skupině s ním dlouhodobě spjatých lidí praktikovat bezmála feudální ovládání městského úřadu, městské policie, zasahovat do práce odborných komisí a prosazovat své metody výkonu samostatné působnosti obce,“ píše ČSSD v prohlášení. Stav na radnici pak strana označuje jako „kernerismus.“

Koalice nemohla fungovat

TOP 09 v koalici nevěřila od počátku vzniknu. „ODS zjistila to, co bylo jasné a zřetelné hned po volbách. Koalice byla vytvořena pouze s cílem obsazení míst na radnici a ne s cílem programových shod a řešení. Bude nás také zajímat, co má ODS a Koalice pro Louny v plánu dále, protože jedna věc je z koalice vystoupit a druhá přijít s novým, smysluplným a konstruktivním řešením,“ sdělil Michal Kučera a dodal: „Jsme připraveni jednat zejména nad programovými prioritami, tak abychom mohli zodpovědně lounským občanům sdělit, čeho chceme v následujících letech dosáhnout ve všech oblastech, týkajících se života ve městě a také na čem budeme také usilovně pracovat. Personální záležitosti obsazení radnice jsou až ve druhém sledu.“

Sportovci se chtějí vrátit do dob bez politického handrkování

„Obě dvě velké politické strany po vzoru svých stran v parlamentu nerespektovaly přání voličů, kteří se v komunálních volbách jasně vyjádřili pro změnu. Místo toho se snažily o získání personálních postů i politické moci, a to za každou cenu, bez ohledu na určení jasných priorit a cílů pro následující čtyři roky. Unie pro sport a zdraví šla do komunálních voleb s programem, který měl být především o Lounech a jeho občanech, o tom, aby se našim spoluobčanům dobře žilo. Chtěli bychom, aby se do našeho zastupitelstva opět vrátil duch devadesátých let, kdy nešlo o politické handrkování a osobní ambice jednotlivců, ale kdy šlo o věcnou diskuzi jak dál s naším městem,“ uvedl Radovan Šabata za Unii pro sport a zdraví.

Komunisté mluví o diletantismu starosty

KSČM o vyhrocené situaci na politické scéně zatím nejednala. Jejich předseda Stanislav Rybák ale rázně odmítl slova starosty, že jejich zastupitel mohl být ovlivněn.

„Současný stav je jen důsledkem schizofrenní volby starosty na opakovaném ustavujícím zasedání. Potvrdilo se, že ústupky přijaté pro tuto volbu byly dlouhodobě neudržitelné. Neschválení velitele městské policie je proto jen zástupný problém. Od počátku celé kauzy až po poslední vyjádření starosty jsou jen ukázkou jeho naprostého politického diletantismu. Svědčí o tom, že jeho ješitnost převažuje nad soudností. Jeho jakýsi „údiv“, nad tím, kdo a jak přesvědčil našeho Jaroslava Zívala o hlasování, je toho více než potvrzením. Náš klub se dohodl, že nebude podporovat jmenování pana Příhody. A to nejen z důvodů, které pan Zíval uvedl. Mimo jiné i proto, že koalice vládnoucí Lounům nemůže počítat s tím, že by klub KSČM za ní tahal kaštany z ohně a byl tím, kdo za ní bude rozhodovat. Byť jen jedním hlasem! Drzost starosty je v tomto smyslu přímo nebetyčná! Vždyť si koalice dala do vínku mimo jiné „nespolupráci se stranami stojícími mimo dohodu". Nemohla proto ani s jiným postojem našeho klubu počítat!“ říká.

Podle něj by si měli politici přestat hrát na „velkou politiku“ a začít se věnovat problémům, které trápí obyvatele. Rozpad dosud vládnoucí koalice může mít pochopitelně různé scénáře pokračování. „Nejlepším řešením je poměrné zastoupení včetně zastoupení zastupitelů v komisích. Jsou jistě věci, na kterých se pravice a levice neshodne. Ale těch je v průběhu volebního období podstatně méně než těch, které se dají a mají řešit především z „praktického“ hlediska. Nejvíce dnes nejen naše město trápí ekonomika. I při respektování poměrného zastoupení by se asi ekonom schopný stát v čele města našel. A možná by se daly lépe řešit i další problémy, kterých není málo,“ dodal.

Náročné vyjednávání

Co bude dál, je těžké předvídat. „Běžný chod úřadu ani městské policie samozřejmě ohrožen není, dokonce máme schválený rozpočet na rok 2012. Napjatá atmosféra však nepochybně značně snižuje kvalitu rozhodování o strategických záležitostech města. Konkrétní dopady na fungování vedení města v příštích týdnech a měsících v této chvíli opravdu nedovedu odhadnout,“ dodal J. Kerner.

Jedno je jisté. Sestavení jakékoliv silné koalice bude v současném zastupitelstvu velmi těžké. Bez výměny jmen ve vedení města se to zřejmě neobejde.

Rozdělení sil

Po komunálních volbách v roce 2010 usedl do křesla starosty Jan Kerner (ODS, strana volby vyhrála), strana má pak v radě města dva hlasy. ČSSD získala post místostarosty a čtyři hlasy v radě. Kolice pro Louny (vzniklá spojením KDU-ČSL a Strany zelených) má jednoho radního. Po jednom hlase má TOP 09 a Unie pro sport a zdraví.

V zastupitelstvu je rozdělení sil následující: ODS – 7 křesel, ČSSD – 6, Unie pro sport a zdraví – 5, TOP 09 – 3, Koalice pro Louny – 2, KSČM – 6.

Tiskové prohlášení lounské ČSSD (plné znění)


1. Lounská ODS a Koalice pro Louny včera informovaly media o tom, že se již necítí vázány Smlouvami souhrnně označovanými jako koaliční smlouva, aniž by před tím jakkoli jednaly sČSSD.

2.ČSSD je přesvědčena , že důvody, kterým tyto strany svůj krok odůvodňují jsou pouhými záminkami , pokusem odůvodnit své kroky před veřejností a pomluvou mající svůj původ vprastarém politickém machiavellismu , když jedna zjeho pouček zní :“chci-li zradit partnera, musím ho nejdřív pošpinit, aby veřejnost zradu omluvila“.

3. ČSSD je přesvědčena, že skutečným důvodem kroků těchto stran je snaha zbavit se ČSSD jako strany, která díky svému silnému postavení vorgánech města veřejně poukazovala na zásahy pana starosty do nezávislých správních řízení, na porušování zákona o obcích , na vytváření systému „jakoby demokracie“, který fakticky dlouhodobě umožňoval panu starostovi a skupině sním dlouhodobě spjatých lidí praktikovat bezmála feudální ovládání městského úřadu, městské policie, zasahovat do práce odborných komisí a prosazovat své metody výkonu samostatné působnosti obce. ČSSD nazývá tento stav „kernerismem“, který nemá nic společného ani spravolevým viděním politického spektra, ani sprogramy jednotlivých stran, ani sdemokracií jako takovou.

4. ČSSD je připravena jednat se všemi politickými subjekty vzastupitelstvu o řešení této situace, zejména pak stěmi, které se před volbami nejvíce a nejhlasitěji vymezovaly právě proti osobě Ing. Kernera ,jakkoli po volbách někteří jejich představitelé svým vystupováním na tato svá slova zapomněli. ČSSD si je pochopitelně vědoma, že přesvědčení některých lidí je neměnné bez ohledu na objektivní realitu a radši zavřou oči před pravdou i kdyby před nimi tančila obnažená a budou věřit jakémukoli nesmyslu a pomluvě jen když vněm bude ČSSD dostatečně očerněna. ČSSD však současně věří, že se najde dostatek těch, kteří svým rozumem, svou zkušeností, svojí schopností vidět věci tak, jak skutečně jsou, vyhodnotí dění na lounské Radnici objektivně a právě mezi těmi chce hledat ty, kteří nejenom svými slovy, ale i svým jednáním budou usilovat o nastolení normálních, demokratických a právních poměrů na Radnici.

Výbor MO ČSSD Louny