Registr vozidel Městského úřadu Louny začal od pátku 1. srpna používat novou aplikaci generování registračních značek na auta. Ta už bude přidělovat značky sama, nebude možné je na přání ovlivnit.
„Od uvedení nové aplikace do provozu není v žádném případě možné vydat značku na přání klienta, ale pouze automaticky vygenerovanou touto aplikací. O každém chybném nebo nestandardním kroku učiněném v této aplikaci bude informován příslušný vedoucí a rovněž tajemnice městského úřadu," sdělila Renáta Čapková, tajemnice Městského úřadu v Lounech.
„Podobnou aplikaci používají již delší dobu na registru vozidel Magistrátu města Mostu, kde se její nasazení osvědčilo a kde se zaměstnanci Městského úřadu Louny inspirovali," dodala.