„Organizační změna je navržena za účelem zvýšení efektivnosti práce,“ stojí v rozhodnutí lounských radních. Ti svým rozhodnutím zřídili odbor výstavby a strategického rozvoje, naopak zrušili odbory dopravy a kancelář úřadu. Nynější odbor správy majetku změní jméno na odbor komunitního rozvoje a participace, odbor školství kultury a sportu se přejmenuje na odbor majetkové správy.

Radní uložili tajemníkovi městského úřadu Michaelu Strakovi, aby na jednání rady města v polovině března předložil nový organizační řád, který zohlední přijatá opatření. „Rada města pověřuje tajemníka, aby v souladu s organizační změnou rozhodl o rozdělení míst celkového počtu zaměstnanců v rámci organizační struktury městského úřadu,“ stojí v usnesení radních.

Zároveň mu uložili vypsat výběrové řízení na vedoucího odboru výstavby a strategického rozvoje. Počet zaměstnanců radnice bude 142 a půl úvazku.

Mohlo by vás zajímat: Další sesuv. Pohyb svahu roztrhal silnici mezi Žatcem a Chomutovem

Zdroj: Deník/Petr Kinšt