Rozpočet města se během roku vyvíjí jak na straně příjmů, tak výdajů. Záleží na řadě faktorů. "Příjmy města jsou z převážné části tvořeny daňovými příjmy. Určení výše daňových příjmů nelze exaktně stanovit, protože záleží na aktuálním výběru daní v daném roce a na to má vliv řada faktorů. My jen přesně víme, jakou část z těchto daní obdržíme od finančního úřadu," vysvětlila vedoucí ekonomického odboru lounské radnice Romana Krameriusová. Celkové příjmy rozpočtu jsou navrženy ve výši 570 milionů korun a jsou oproti rozpočtu roku 2022 vyšší hlavně kvůli očekávanému vlivu inflace. Letos Louny počítají s příjmy 505 milionů korun.

Na investice a opravy má jít v příštím roce z rozpočtu města Loun 115 milionů. "Výdaje obsahují i rezervu ve výši 44 milionů korun na pokrytí zvýšených nákladů na energie," připomněla Krameriusová.