Historicky nejvyšší sumu, přes 80 milionů korun, má město Louny připravené na investice v příštím roce. Nejvíc peněz má jít do rekonstrukcí domova pro seniory, střechy školního bazénu, zimního stadionu nebo hlavního pavilonu na výstavišti. Ve městě má v příštím roce také začít výstavba zcela nové plavecké haly a v plánu investic je také umělecká úprava piazzetty před divadlem.

Schodek 44 milionů

Lounské zastupitelstvo schválilo na příští rok schodkový rozpočet. Ten počítá s příjmy 396 milionů korun a výdaji 440 milionů. „Schodek rozpočtu 44 milionů pokryjeme z peněz uspořených v minulých letech. Na konci letošního roku budeme mít na účtu kolem 150 milionů korun, takže schodek bez problémů pokryjeme,“ sdělila Romana Krameriusová, vedoucí ekonomického odboru Městského úřadu Louny.

Příjmy města z daní rostou

Město v posledních letech hospodaří s čím dál tím vyšší částkou. „Na příjmech města se velmi pozitivně promítla změna rozpočtového určení daní. V případě Loun se zvýšil příjem na jednoho obyvatele z 12 tisíc v roce 2013 na 16 a půl tisíc korun v roce 2018,“ sdělil Michal Kučera, lounský radní a předseda finančního výboru.

Letošní rozpočet města počítal s investicemi ve výši 63 milionů, roky před tím se investiční rozpočet Loun pohyboval mezi 30 až 40 miliony korun. V roce 2018 má jít na investice 84 milionů korun, dalších 25 milionů půjde do oprav městského majetku.

Jednou z největších investic města je rekonstrukce vnitřního vybavení domova pro seniory. Práce začaly letos, pokračovat mají v příštím roce. V rozpočtu je na to částka 20 milionů korun.

Sedm milionů korun má město připraveno na rekonstrukci střechy nad bazénem u ZŠ Prokopa Holého. Ta je tak ve špatném stavu, že škola musela bazén před pár týdny zavřít.

Devět milionů korun je v plánu na rekonstrukci bytového domu č.p. 1070 v Husově ulici, 13 milionů si město připravilo na výměnu chladícího zařízení na zimním stadionu, 11 milionů půjde na rekonstrukci hlavního pavilonu na výstavišti a čtyři miliony na přeměnu letního cvičiště.

V Lounech chtějí na podzim příštího roku zahájit výstavbu zcela nové plavecké haly, náklady se odhadují na 160 milionů korun. V současné době se zpracovává projekt. Rozpočet města na rok 2018 počítá na halu se třemi miliony, ty mají jít právě z velké části na zaplacení projektové dokumentace. Jak město nové aquacentrum zaplatí, zatím není jasné.

„Financování výstavby plavecké haly jsme ještě nevyřešili. Jde o historicky největší investici města, kterou pokud bychom hradili jen z rozpočtu, hrozilo by, že bychom museli zastavit další investice města. To si nikdo nepřeje. Chceme se tím na finančním výboru z ekonomického pohledu zabývat a chceme dát návrhy radě a zastupitelstvu,“ řekl Michal Kučera.

Zajímavou plánovanou investicí Loun na příští rok je úprava piazzetty Vrchlického divadla dle uměleckého díla Zdeňka Sýkory. Podle návrhu architekta Josefa Pleskota a Lenky Sýkorové se náměstíčko před divadlem promění podle geometrické kompozice tohoto významného umělce a lounského rodáka.

„Chtěla bych poděkovat, že se piazzetta dostala do rozpočtu a že se příští rok z ní budeme v Lounech radovat,“ řekla zastupitelům Lenka Sýkorová, manželka zesnulého Zdeňka Sýkory.

V rozpočtu města je na úpravu piazzetty připravená částka 4,2 milionu, náklady se odhadují na téměř šest milionů korun. Rozdíl mají pokrýt dary a sbírka, kterou pořádá Spolek Sýkora 2020, jenž kvůli vytvoření Sýkorovy piazzetty vznikl. „Aktuálně máme na účtu 342 tisíc korun. Máme přislíbené další dary a příspěvky,“ sdělila předsedkyně spolku Jolana Planičková.
Lenka Sýkorová přislíbila darovat 850 tisíc korun, další peníze poskytne společnost ČEZ.