Proběhne tam sběrová sobota, kontejnery budou rozmístěny na mnoha místech v ulicích města. Radnice upozorňuje, že sběrová sobota není určena pro odvoz komunálního nebo stavebního odpadu, do velkoobjemových kontejnerů nepatří ani nebezpečný a biologicky rozložitelný odpad.

Rozmístění kontejnerů při sběrových sobotách.Zdroj: MÚ Louny