„Naším cílem jsou krásné a funkční trávníky, které slouží jako přírodní klimatizace, zadržují vodu v půdě, poskytují domov hmyzu a drobným živočichům. Zdravé zelené plochy také umožňují průběh celého životního cyklu různých druhů rostlin. Klimatické změny stále častěji pozorujeme i v Lounech. Snažíme se najít takový kompromis, kdy jsou městské plochy komfortní pro občany a zároveň udržují v rovnováze všechny složky životního prostředí,“ vysvětlila lounská radnice.

Travnaté plochy ve městě rozdělila do tří kategorií s různou četností sekání. „Většina města je sečena minimálně jednou měsíčně, další části třikrát ročně, a nově zavadíme tzv. mozaikovou seč,“ informovala radnice. Mozaiková seč znamená, že při každé seči je část travního porostu v daném místě ponechána v neposečeném stavu. To má přispět k udržení většího množství vody v půdě, vyšší tráva snižuje prašnost a přispívá k vyšší biologické rozmanitosti rostlinných i živočišných společenstev. „Při mozaikové seči vzniká minimálně metrový pruh podél chodníků, který je upravený. Na větších plochách jsou vysekávány i přirozeně vyšlapané cesty. Travní porosty sečené mozaikově budou označeny cedulkou,“ popsala lounská radnice.

Mozaiková seč je v Lounech zavedená v pěti lokalitách s třemi desítkami konkrétních míst. Omezeně se například seká louka za kotelnou u Lidlu, plochy za Základní školou Kpt. Jaroše či pod budovou městského úřadu Pod Nemocnicí, Holárkovy sady, park V Domcích, prostory kolem mostu Veslařů, části sídliště Hrnčířská nebo Rynečku za bývalým kulturním domem.

Mohlo by vás zajímat: Řidičům začala sloužit část dálnice D7 u Loun. Na další si počkají dva roky

U Chlumčan se otevřela nová část dálnice. | Video: Deník/Petr Kinšt