Postup prací vysvětlila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Petra Kotková. „V roce 2022 byl vybrán dodavatel pro realizaci třetí etapy revitalizace plochy letního cvičiště. Provedl bourací práce části areálu, terénní úpravy, vybudoval nové víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem, parkurové hřiště a fitness pro seniory. Vzhledem k tomu, že poddodavatel dodavatele nebyl schopen stavbu skateparku dokončit v termínu dle smlouvy o dílo, byla mezi městem a dodavatelem dojednána změna smlouvy,“ uvedla.

V Nexenu v průmyslové zóně Triangle zahájili zaměstnanci 31. ledna stávku.
Stávka v Nexenu pokračuje, výroba stojí. Vedení firmy poslalo návrhy do Koreje

Radnice tak za třetí etapu revitalizace zaplatila méně, a to právě o skatepark.

Revitalizace letního cvičiště a jeho proměna na moderní sportovní a volnočasový areál skončila, zmíněný skatepark má začít sloužit veřejnosti na přelomu jara a léta letošního roku.