Vlastník pozemku požádal o příslušná povolení, některým majitelům blízkých rodinných domů se ale záměr nelíbí. Zároveň tvrdí, že povolovací proces probíhá nestandardně a že lounský stavební úřad „jde stavebníkovi na ruku“. Ten to odmítá.

Bytový dům má být první z celkových pěti. Pozemek napravo při výjezdu z města je v současné době nevyužívaný, zarostlý a neudržovaný. Odpůrci stavby poslali své nesouhlasy na lounskou radnici jak námitkami do správního řízení, tak formou vznesené podjatosti na několik úředních osob a i formou stížnosti. V současné době se tato podání řeší.

Jan Silovský u soudu. Archivní foto
Před pěti lety letěl za islamisty. Teď džihádista opouští českou věznici

„Stavební úřad a další odbory města postupují v zájmu investora, a to velmi nestandardně a chybně. Na to jsme reagovali podáním podnětu k podjatosti a uplatněním námitek do řízení. Předpokládáme ale, že vše bude zamítnuto a povolení stavby s tak zásadními nedostatky bude uděleno,“ sdělil jeden obyvatel této lokality Václav Matoušek s tím, že v takovém případě se účastníci řízení odvolají ke krajskému stavebnímu úřadu.

V námitkách k řízení, které lidé poslali stavebnímu úřadu, je několik desítek připomínek. „Jedná se mimo jiné o výstavbu na místě, kde už dnes dochází kvůli blízké silnici k překročení hygienických limitů a kde další výstavba vše ještě zhorší,“ argumentuje Matoušek.

Stavební úřad v Lounech kritiku odmítá. „Jako vedoucí stavebního úřadu odmítám nařčení, že stavební úřad jde stavebníkovi „na ruku“. Stavební úřad posuzuje každý stavební záměr nestranně. Každý může mít na to svůj názor a pohled, ale při povolování je třeba vždy vycházet z právních předpisů,“ reaguje vedoucí lounského stavebního úřadu Kateřina Todtová. 

Rozsáhlý areál bývalého cukrovaru v Lenešicích chtějí proměnit v lokalitu s rodinnými domy.
Bývalý cukrovar v Lenešicích slouží filmařům, za pár let tam mají stát domy

Odmítá, že by správní postupy v této věci byly v rozporu se stavebním zákonem a správním řádem. „Hluk je předmětem posouzení krajské hygienické stanice, která vydala pro tento stavební záměr souhlasné stanovisko. Celou věc v tuto chvíli nemohu s ohledem na probíhající správní řízení více komentovat,“ dodává.

Obě strany zároveň vedou spor, zda je plánovaná výstavba pěti bytových domů v místě v souladu s územním plánem města. „Územní plán města na tomto pozemku počítá prioritně s výstavbou rodinných domů obvyklých v této lokalitě. Namísto toho bude pozemek neúměrně zatížen blokem budov, které budou mít po celkovém dokončení tři podlaží a délku 75 až 80 metrů,“ popisuje Václav Matoušek. Podle lounského stavebního úřadu záměr v rozporu s územním plánem není.