Práce doprovázejí takové problémy, že vedení města přikročilo k radikálnímu kroku. A to i přes to, že na rekonstrukci, která se týkala hlavně jeho střechy, vynaloží zhruba pět milionů korun. Ty možná z velké části přijdou vniveč.

Ukázalo se totiž, že nosné konstrukce bazénu jsou v tak špatném stavu, že bude nutná jejich výměna. Zdaleka vyloučena není ani demolice celého objektu. Je třeba razantní zásah, zvažované postupné opravy postrádají smysl. Více má napovědět studie, kterou si město nechá zpracovat.

„Rýsují se prakticky tři varianty. První je objekt bez náhrady zbourat. Dalšími je daleko rozsáhlejší rekonstrukce s tím, že v místě bude buď opět bazén, nebo se najde jiné využití objektu, například multifunkční tělocvična,“ sdělil starosta Pavel Janda.

Konečné rozhodnutí určitě ovlivní fakt, že se školní bazén nachází na okraji aktivní záplavové zóny nedaleké Ohře. Jakmile by město nechalo objekt kompletně zbourat, těžko by na jeho místě kvůli platné legislativě v budoucnu něco postavilo.

Kvůli špatnému stavu střechy je bazén zavřený od roku 2017. Loni v létě začaly práce na její rekonstrukci, skončit měly v prosinci. Ukázalo se ale, že stav nosné konstrukce střechy je daleko horší, než se čekalo. Proto se vyměnily i ocelové vazníky. Když se sundal v polovině listopadu poslední, spadla část atikové zdi. Následné odborné prohlídky upozornily také na problémy se statikou celého objektu.

„Jeho konstrukce se nachází na hranici morální a technické životnosti. Vlivem dlouhodobého zanedbání údržby spojené se zatékáním a narušením spodní vodou došlo k pokročilé degradaci konstrukce, která se nachází na hranici opravitelnosti,“ píše se v závěru posudku firmy Losík statika.

„Možností řešení je mnoho. Pohybují se ve škále od totální demolice až po zachování současného využití,“ uvedl statik Jan Kozák. 

„Vzhledem ke stavu objektu je zřejmé, že v případě využití jako plavecké haly bude nutná částečná demolice a rozsáhlá rekonstrukce nosných konstrukcí,“ upozornil. Celkovou demolici objektu označil za nejhorší variantu, neboť by přinesla jen finanční náklady.

Všechna řešení vyjdou draze

Ať bude rozhodnutí jakékoliv, město čeká nemalý finanční výdaj. Jen demolice budovy s navazujícími stavebními úpravami školních pavilonů vyjdou podle odhadů na devět milionů korun. Pokud se přikročí k celkové rekonstrukci objektu, investice bude ale ještě vyšší.

Bazén při ZŠ Prokopa Holého fungoval od roku 1983. Jako nevhodné řešení se nyní ukázalo vybudování otevřené nádrže s vodou pod bazén, která byla hlavní příčinou zrychlené tvorby koroze. Statici upozorňují, že pokud bude chtít město objekt zachovat, nádrž se bude muset odstranit nebo alespoň uzavřít.

„Bazén byl školou, která má osm set žáků, hojně využíván. Přimlouvám se k jeho zachování. Pokud jej jednou zbouráme, už ho nikdy nepostavíme,“ řekl zastupitel a bývalý ředitel školy Jan Čermák.

V 80. letech 20. století se v Lounech postavila také městská plavecká hala. V jejím případě padlo rozhodnutí o demolici a výstavbě nové hned, a to právě s ohledem na možné komplikace při rekonstrukci. Staví se od konce loňského roku, pro návštěvníky by se měla otevřít přibližně za rok.