„V závěru roku 2022 byli osloveni pracovníci krizového řízení obcí s rozšířenou působností, aby zmapovali na svém správním území, které obce poskytují ubytování uprchlíkům z Ukrajiny, ale nemají uzavřenou dohodu s Ústeckým krajem. Těmto obcím tudíž není proplácen kompenzační příspěvek na ubytované uprchlíky,“ sdělila mluvčí Ústecké kraje Magdalena Fraňková.

Ukázalo se, že je to případ šesti obcí, které poskytují ubytování dlouhodobě a bez nároku na kompenzační příspěvek. Kromě Loun jsou z okresu ještě nedaleké Vršovice. To se nyní změní, peníze na uprchlíky budou dostávat. Vršovice u Loun za ubytování pěti uprchlíků.

Město Louny zajistilo bydlení Ukrajincům, kteří utekli před vojenskou agresí Ruska, v domech v ulicích Husova, U Pramenu a Na Valích. To, že město za ně nedostávalo peníze, v závěru roku veřejně kritizovalo jeho nové vedení vzešlé z podzimních komunálních voleb. „Město Louny uprchlíkům nabídlo deset bytů, do 30. června bylo na ně možné požádat o příspěvek, což ale neučinilo. Na straně příjmů tak přišlo o tři a půl milionu korun, bývalý starosta Pavel Janda nepostupoval s péčí řádného hospodáře,“ řekl nynější místostarosta Pavel Csonka.

Veřejné osvětlení v centru Loun.
Města šetří. Zhasnou lounské památky, v ulicích se bude svítit kratší dobu

Podle Pavla Jandy město zmiňovaný příspěvek na ubytované osoby využít nemohlo. „Týkala se pouze osob, které prošly krajským kontaktním centrem, které jim přiřadilo bydlení. V Lounech takové lidi v městských bytech nemáme,“ sdělil. „Z rozhodnutí rady města jsme měli byty vyčleněné a naplněné dříve, než vláda a kraj přišla se systémem dotací. Všichni uprchlíci ubytovaní v Lounech se obrátili přímo na městské kontaktní centrum či na pracovníky radnice a bylo jim poskytnuto ubytování přímo ve městě,“ dodal s tím, že řada zájemců byla z kapacitních či jiných důvodů odmítnuta a směřována na krajské kontaktní centrum. „V Lounech jsme zvolili funkční model, který umožňoval operativně řešit potřebu ubytování bez zbytečné administrativy a hlavně s vědomím toho, koho do městských bytů pouštíme. Proto nemáme nárok na dotaci. Počítali jsme s tím, že s ubytovanými budou uzavřeny nájemní smlouvy a nejpozději od roku 2023 budou hradit standardní nájemné,“ vysvětlil.

Lounská radnice s účinností od 1. ledna 2023 na základě usnesení rady města uzavírá s uprchlíky smlouvy o ubytování, díky kompenzačnímu příspěvku bydlí bezplatně.