Kamil Trčálek napadá odůvodnění radnice, proč je nezbytné stavební uzávěru vydat, označil jej jako nedostačující a tedy nezákonné. „Uzávěra byla vydána jako preventivní opatření, což je v rozporu se zákonem,“ uvedl. Uzávěra z roku 2021 zakazuje stavební činnost týkající se ubytovacích zařízení. „Uzávěra má za účel zamezit do doby nabytí účinnosti změny územního plánu Loun nežádoucímu a nekoncepčnímu rozvoji v oblasti realizace záměrů staveb ubytovacích zařízení na území města,“ vysvětlovala loni na svém webu radnice. Uzávěra má platit do doby nabytí účinnosti změny územního plánu, nejdéle však do konce roku 2024.

Starosta Pavel Janda upozornil, že se opatření připravovalo delší dobu, v případě majitele budovy bývalého úřadu práce jde jen o shodu náhod. „Necháváme si zpracovat analýzu ubytovacích služeb v Lounech, která bude podkladem pro změnu územního plánu. Až ji zastupitelé přijmou a nabude platnost, uzávěra přestane platit,“ vysvětlil.

Objekt mezi Žatcem a Bezděkovem zřejmě najde nové uplatnění.
Objekt u Bezděkova čeká nové využití. Vyrábět se tam má dnes žádané zboží

Krajský úřad Ústeckého kraje dospěl k rozhodnutí, že stavební uzávěra v Lounech byla vydána v rozporu s právními předpisy. „Z odůvodnění uzávěry nelze vyčíst přesvědčivé důvody, které by bez jakýchkoli pochybností dokládaly nezbytnost jejího vydání, potažmo nezbytnost rozsahu konkrétně stanovených zákazů na celém území města,“ uvedla mimo jiné vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu krajského úřadu Hana Bergmannová. Kraji chybí jasně stanovené využití území, které by odůvodňovalo vydání uzávěry, aby plánované „nové“ využití nebylo znemožněno.

V návrhu rozhodnutí kraj zmiňuje, že město má právo po odůvodnění nezbytnosti opatření znovu vydat. „My se samozřejmě proti návrhu krajského úřadu budeme bránit,“ sdělil lounský starosta.

Úřad práce opustil budovu v lounské Postoloprtské ulici v roce 2015, veškerou svou agendu soustředil do nově zrekonstruovaného objektu v ulici Pod Nemocnicí. Do opuštěných prostor se měl přestěhovat státní archiv, nakonec ze záměru kvůli nevyhovujícím dispozicím budovy sešlo. Lounský archiv využívá od počátku letošního roku zcela nové sídlo s úložnými prostory nedaleko polikliniky.