Další v řadě, kdo kvůli suchu vyhlásil zákaz odběrů vody z toků, je Městský úřad v Lounech. Opatření začalo platit včera, ve středu 8. srpna, týká se 16 potoků na Lounsku – například Hasiny, Cítolibského, Smolnického, Chožovského, Zbrašínského nebo Débeřského potoka.

„Na drobných vodních tocích došlo k významnému snížení průtoků. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí drobných vodních toků,“ uvedla Marie Nováková, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Louny.

Kterých potoků se opatření týká.Zdroj: MěÚ Louny

Podobné zákazy vydaly v červenci radnice v Žatci a Podbořanech. Dotýkají se říček Liboc, Blšanky a dalších. Prakticky jediným místem, ze kterého lze nyní odebírat vodu, je řeka Ohře. Její průtok významně zlepšuje vypouštění Nechranické přehrady.

Ilustrační fotografie
Sucho trvá, bouřky nijak nepomohly

Kde všude zákazy platí, je možné zjitit na stránkách Povodí Ohře www.poh.cz/aktuality/zakazy_odberu.htm