„Před zahájením výsadby dřevin dodavatel zajistí vybudování oplocení celé plochy lesa. Samotné práce spojené s výsadbou je potřeba zahájit v období vhodných klimatických podmínek pro provádění výsadby, nejvhodnějším termínem se jeví období od října do poloviny listopadu,“ uvedl k zakázce odbor komunitního rozvoje a participace lounské radnice.

Pozemek, kde k výsadbě lesa dojde, leží ve svahu mezi poli, vede k němu polní cesta. Nedaleko, po jiné polní cestě, vede modrá turistická značka a naučná trasa Louny – Zeměchy.