Obyvatelé bydlící od západního vjezdu do Loun, až po Holárkovy sady a Suzdalské náměstí měli příležitost říci vedení Loun své podněty, problémy, nápady či stížnosti. „Když sjíždíme ulicí Březinova od sídliště k ulici SNP, trápí nás parkující auta. Stojí kde nemají, musí se tam kličkovat, je tam přechod ke škole a školce. Parkování je tam špatné,“ postěžovala si jedna z obyvatelek.

„Pracujeme na rozšíření parkovišť. Do budoucna by mohlo v lokalitě vzniknout menší parkoviště s asi 20 místy, pokud zabereme trochu trávníku, směrem od stávajícího parkoviště k panelákům v ulici Přemyslovců. Také na křížení ulic Březinova a Lucemburků, kde je nyní travnatý pás, by mohly být zatravněné dlaždice, kde by se mohlo parkovat. Nějaká místa připravuje také soukromý investor, který v lokalitě chce budovat bydlení,“ odpověděl jí starosta Loun Pavel Janda.

Parkování ostatně lidé z lokality řešili nejvíce. „Dát někam auto je tady stále větší problém. Parkovacích míst je tady nedostatek, mělo by se s tím něco dělat,“ řekla ještě před setkáním Eliška Trávníčková, která bydlí na třídě Slovenského národního povstání.

Od vedení města slyšeli lidé odpověď, že letos se bude upravovat parkování na některých místech v ulici Kosmonautů a SNP. „Parkování je všude velký problém. Není je moc kam rozšiřovat. Snažíme se dělat co nejvíce parkovacích míst, ale zároveň co nejméně zasahovat do zeleně. Snažíme se je rozšiřovat třeba i tam, kde dosud nejsou úplně legální, kde to jde, legalizujeme je. Kde jsou podélná stání a jde to, chceme vytvořit šikmá nebo kolmá. Pořád hledáme vhodná místa. Kdyby někdo měl nápad, věděl o něčem takovém, může nám dát i tip,“ je si Janda vědom problému.

Řešila se také situace v Mělecké ulici u silnice I/28. Část obyvatel ji tam nemůže bezpečně přecházet. „Dříve se mluvilo o lávce, která by silnici mohla přemostit. Nedá se tam přejít. Chodí tam děti, cyklisté, pohybuje se tam dost lidí,“ žádala informaci jedna z obyvatelek lokality. Lávka podle dřívějších plánů měla vzniknout v rámci výstavby cyklostezky, financovat ji má Ústecký kraj. Jenže plány se změnily v tomto místě už není lávka v projektech. „Prověříme možnost, jak přecházení vyřešit. Zda by tam šlo udělat nějaký přechod, poptáme správce komunikace i policii, pokusíme se to vyřešit,“ reagoval starosta Pavel Janda.

Vedení města se díky podnětu občana podívá také na situaci na dětském hřišti v ulici Kpt. Nálepky, bude se uvažovat o úpravě místa.

Veřejnost také hodně zajímalo prodloužení cesty z ulice Kosmonautů do Přemyslovců kolem školky. „V plánu bylo už asi před čtyřmi lety, ale od té doby je ticho. Teď je tam pěšina na pankáče, ale toto pěší propojení by tam bylo dobré, je hodně potřeba. Chodí tam hodně lidí,“ ptal se jeden z účastníků. Přitakávali i další.

„Začneme to řešit už letos. V rozpočtu je na toto místo 700 tisíc korun, příští rok by se mohlo pokračovat. Vzniknout by tam měla komunikace pro pěší, bude ale nutné zasáhnout do zahrady školky,“ slíbil brzké pohnutí s problémem starosta. Na místě jsou komplikace, protože pozemky jsou v jiné výšce, vedení města ale deklarovalo, že se potížemi bude zabývat a začít by se mělo co nejdříve.

Lidé také žádali zklidnění dopravy, mluvilo se o možném přemístění některých kontejnerových stání. Veřejnost se také zajímalo o využívaní hnědých popelnic na biodpad ve městě. „Máme dobrou zprávu, do rady města by měl jít brzy návrh, jak ve městě hnědé popelnice řešit a rozšířit. Myslím si, že ve městě chybí,“ nechal se slyšet Pavel Janda.

Mluvilo se také o bazénu u ZŠ Prokopa Holého, jehož část zdi se zřítila už v roce 2018. Je připravený projekt na přestavbu, zbourání části budovy a přebudování na učebny. Odhadovanou částku 60 milionů ale město nechce vydávat ze svého, čeká se na vhodné dotační tituly. Na setkání také zaznělo, že Louny jsou na tom nejhůře z Ústeckého kraje, co se týká pediatrů. Je jich málo a rychle stárnou. „Je to celorepublikový problém. Ale snažíme se nějaké mladé lékaře získat. Připravujeme pro ně motivační balíček, mix finančního ohodnocení a bydlení,“ dodal Pavel Janda.

V lokalitě už jen na kolaudaci čeká upravená Dalimilova ulice za 8,5 milionu, začít se má letos pracovat v Tomanově ulici. Obnova za 1,5 milionu čeká místo kolem náměstí Petra Obrovce, rekonstukcí prochází a projdou také některé chodníky v ulici Přemyslovců. Aktualizovat se mají územní studie lokalit Skalka a za Lidlem, mají být vstřícnější k budoucí zástavbě.

Lokalita Louny – západ byla první na řadě v novém projektu Setkávání Louny. Další budou následovat v dalších dnech. Po několika měsících se mají setkání opakovat. „Chceme znát názory a podněty od lidí. Co půjde vyřešit na místě, rychle a rovnou, to vyřešíme. Co bude na delší dobu, můžeme prodiskutovat, zapracovat na tom a příště si s lidmi můžeme říci, jak jsme pokročili,“ uvedl starosta Loun. „Budeme rádi za všechny tipy a nápady od lidí. Je to něco jako participativní rozpočet. Lidé ale nemusí hlasovat, ale mohou nám rovnou říci, co by si přáli udělat, změnit, co je trápí. Můžeme společně s dalšími lidmi z lokality diskutovat, jestli je to dobré nebo jestli by bylo lepší jiné řešení. Budeme se snažit všechny podněty vyřešit,“ dodal Janda.