Jana Šmeráková ze Žatce loni absolvovala přijímací zkoušky na čtyřleté studium tamního gymnázia. Uspěla. „Připravovala jsem se na přijímačky tak, že jsem docházela jak na přípravné kurzy, které dělalo gymnázium, tak i na hodiny navíc na ZŠ Jižní, kam jsem chodila. Ty byly zaměřené na přípravu na zkoušky,“ sdělila Jana Šmeráková. Celou dobu, co se připravovala, prý byla poměrně v klidu. „Stres u mě začal až den před přijímacími zkouškami, kdy jsem v noci měla problém vůbec usnout,“ vzpomněla. Na gymnázium se prý hlásila s cílem, že ji nejlépe připraví na medicínu či jinou vysokou školu.

Loni při prvním kole zkoušek na žatecké gymnázium nejlepší uchazeč o čtyřleté studium získal celkem 113 bodů, 71 bodů znamenalo jistotu okamžitého přijetí. Další zájemci sice splnili kritéria, přijati byli vzhledem k překryvu uchazečů žateckého a lounského gymnázia později. „Loni jsme nakonec měli hranici pro přijetí na čtyřleté studium kolem pětačtyřiceti bodů,“ sdělil ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček. „Pro žáky čtyřletého gymnázia u nás platí, že musí dosáhnout minimálně 30 bodů z celkového možného maxima 120 bodů. Pokud žák nedosáhne těchto 30 bodů, což je velmi vstřícná hranice a stává se to poměrně velmi málo, nemá šanci být přijat,“ vysvětlil.

Zmíněných 120 bodů lze získat padesáti body z matematiky, padesáti body z českého jazyka a 20 bodů může uchazeč dostat za tzv. ostatní studijní předpoklady. Tedy za dosavadní výsledky na základní škole. Samozřejmě nejvíc bodů dostanou „jedničkáři“. „Prospěch na základní škole by neměl být vynechán jako kritérium pro přijetí, protože to je velmi vypovídající o tom, jak žák na základní škole pracoval,“ sdělil Miroslav Řebíček.

Vizualizace ukazují, jak bude dálnice D6 vypadat mezi Bošovem a Knínicemi.
Dálnice s výhledy na Doupov. Podívejte se, jak bude vypadat D6 za Lubencem

Obecně platí, že u šancí na přijetí je zásadní, jak velký je nával žáků, kteří se na gymnázium hlásí. „Čím je větší převis, tím logicky stoupá i požadovaný počet bodů pro přijetí. Proto v Praze nešťastní rodiče hovoří o tom, že jejich dítě mělo třeba z možných sto bodů za matematiku a češtinu devadesát a nedostalo se. Zatímco třeba v Žatci by s devadesáti body z možných sto byl žák nejlepším v přijímací zkoušce. Je to o konkurenci,“ vysvětlil ředitel žateckého gymnázia.

Do prvního ročníku čtyřletého gymnázia pro rok 2024/25 se v Žatci hlásí 71 žáků, škola jich přijme 32. Stejný počet v září nastoupí do primy, na osmiletý žatecký „gympl“ podalo přihlášku 58 páťáků. Část zájemců má v obou případech ale za prioritní jinou střední školu.

Na Gymnázium Václava Hlavatého Louny se hlásí na čtyřleté studium 58 žáků, na osmileté 66. Do prvního ročníku přijme gymnázium 32 dětí, do primy 30.

Emilie Kolocová slaví v březnu 101 let.
Nejstarší obyvatelkou Žatce je Emilie Kolocová. V březnu slaví 101 let

„Nechci uvádět, kolik bodů stačilo loni k přijetí na naši školu, protože by to bylo zavádějící a matoucí. Každá škola má jiná kritéria pro přijetí, my jich máme několik. Celkový maximální počet bodů, které lze dosáhnout, je 164,“ sdělil ředitel lounského gymnázia Daniel Syrovátko.

Základním kritériem s maximálním počtem sta bodů je výsledek dosažený v jednotné přijímací zkoušce z matematiky a českého jazyka. Až dvacet bodů lze získat z třicetiminutového testu obecných studijních předpokladů, za dobré vysvědčení lze dostat dalších až 24 bodů. Dalšími kritérii po maximálních deseti možných bodech jsou výsledky uchazeče dosažené v soutěžích a jazykový certifikát.

V Podbořanech je pouze osmileté gymnázium, šance dostat se do primy je poměrně veliká. „Je to rok od roku různé podle počtu uchazečů, ale většinou je převis minimální, takže ve valné většině se k nám uchazeči do primy dostanou,“ sdělil ředitel Gymnázia a Střední odborné školy Podbořany Jiří Marhold. V podbořanské škole čeká jednotná přijímací zkouška na žáky, kteří chtějí studovat obory elektrotechnika, ekonomika a podnikání, nástavbu a zmíněné osmileté gymnázium.

Jeronýmova ulice v Lounech.
V lounské Jeronýmově ulici se začne kopat. Už tento měsíc

Směrodatný je počet bodů z testu z matematiky a českého jazyka, uchazeč obdrží další body za dobré známky na vysvědčení a za umístění v okresních a vyšších kolech soutěží z matematiky, českého jazyka a dalších předmětů. V Podbořanech hledí také k hodnocení chování na základní škole, kdo dostal na vysvědčení dvojku musí počítat s mínus padesáti body, trojka z chování znamená odečet 75 bodů.

Jak si vedli uchazeči o studium na středních školách?

Čísla u jednotlivých škol ukazují, jakých výsledků při přijímačkách průměrně dosáhli všichni uchazeči o studium na dané škole. Čím vyšší číslo, tím lepší průměrný uchazeč. Čísla zahrnují přijaté i nepřijaté žáky. Jde o průměr z přijímaček na čtyřleté studijní obory (nezahrnují tudíž např. šestiletá a osmiletá gymnázia). 

Název školy: český jazyk/matematiky (procentní skóre)

Gymnázium Louny: 68,5/ 54,1
Gymnázium Žatec: 69,2/ 52,8
Gymnázium a SOŠ Podbořany: SOŠ: 33,3/ 20,2
OA a SOŠ, Louny: lycea: 47,5/ 29,2, SOŠ: 41,5/ 24,2
OA a SOŠZE Žatec: lycea: 59,2/ 40,4, SOŠ: 44,1/ 25,2
SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec: SOŠ: 41,1/ 20,2, SOU: 46,5/ 29,8
Soukromá obchodní akademie Žatec: 42,1/ 24,7
SPŠ elektrotechnická Žatec: 45,9/ 34,0

Zdroj: Data Deník získal od projektu prijimacky.ai, který je zpracoval na základě oficiálních dat z Cermatu