Teplice, Karlovy Vary, Mariánské Lázně a mnohá další česká lázeňská města se těší přílivu návštěvníků díky svým léčivým pramenům. Mají je i Louny, lázeňské město se z nich ale nestane. Přesto tam věnují pramenům pozornost a chystají některá vylepšení. A to u dvou pramenů Luna a železitého na výstavišti.

Pramen Luna byl navrtán před 55 lety. Jde o nejhlubší minerální pramen v ČR, vyvěrá z hloubky až 1200 metrů. Proplyněná teplá alkalická kyselka působí příznivě na lidi, kteří trpí nemocemi žaludku, střev nebo jater.

Město chce zlepšit okolí jednoho z jeho tří vývěrů v prostoru sídliště U Pramene. V místě se objeví zpevněná plocha, postaví se ocelová pergola a nainstalují se nové lavičky, informační tabule a odpadkové koše.

Prostranství s vývěrem pramene Luna v Lounech

Prostranství s vývěrem pramene Luna v Lounech v sídlišti U Pramene.  archivní foto: Deník/Zdeněk Plachý

Práce už měly začít. Radnici se ale dosud nepodařilo najít firmu, která je provede. „Vypsali jsme výběrové řízení na zhotovitele. Vzhledem k tomu, že nepřišla žádná nabídka, výběrové řízení opakujeme,“ sdělila vedoucí odboru správy majetku lounské radnice Blanka Sunkovská.

Obyvatelé Loun i návštěvníci města po vylepšení místa volají už dlouho. „Místo s vývěrem pramene je významné nejen pro občany Loun a okolních vesnic, ale i pro návštěvníky města. Nyní je tam jen jedna lavička, která není chráněna stínem, takže v parném létě se tam nedá posedět. Přístupová cesta je špatná, v zimních měsících nebo po dešti jsou louže. Také chybí informační tabule o historii pramene, kdy byl objeven a podobně. Je tam pouze informace o chemickém složení vody,“ uvedl například Miroslav Protiva.

Pramen Luna má unikátní složení. V některých aspektech snese srovnání se skupinou Karlovarských pramenů, dále s prameny Bílinky a Vincentky a celkovou charakteristikou se blíží vodám z francouzského Vichy díky podobnému geologickému charakteru krajiny. V současné době vyvěrá na třech místech - kromě zmíněného sídliště U Pramene ještě v areálu nemocnice a domova pro seniory.

Kašna v altánku

V areálu výstaviště chce město zlepšit kvalitu vody v kašně. Jde o železitý pramen, slabá kyselka vytéká z kašny v altánku. Voda je v současné době nepitná, jak ukázal loňský rozbor, nachází se v ní mimo jiné vysoké množství bakterií. „Snažíme se o zlepšení kvality vody tak, aby byla pitná a zdravotně nezávadná,“ vysvětlila Sunkovská.

Vývěr železitého pramene v altánu na výstavišti v Lounech

Tak v květnu 2018 vypadá vývěr pramene na lounském výstavišti.  Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Město kvalitu vody dlouhodobě sleduje. Vzhledem k vysokému množství koliformní bakterie v rozboru vody nechalo město zkontrolovat potrubí vrtu, ze kterého voda do kašny přitéká. V 16 metrech se ale narazilo na překážku. „Dále už bohužel nebylo možné monitoring provést. Na prohlídku celého vrtu má město nabídku za cenu 293 tisíc korun. Zvažujeme to provést na podzim, po skončení sezony na výstavišti,“ přiblížila Sunkovská. Po průzkumu by mělo být jasnější, co je potřeba provést, aby voda v kašně byla pitná.

Úvahy o větším využití pramenů se v Lounech občas vynoří na světlo. Radnice si zadala zpracování studie popisující historické prameny a jejich případné využití. Oslovila i hydrologa. Závěr je jasný. Obnova dalších pramenů by byla finančně velmi náročná, komplikovaná a možná i nereálná. Například jeden z vrtů v Aleji vzdechů, mezi ulicemi K Velodromu a Dobroměřická, se nachází na soukromém pozemku a vlastníci ho městu nechtějí prodat.