V Bitozevsi na Žatecku vyrazili místní myslivci na svůj první letošní hon na drobnou. Zhruba dvacítka myslivců se sešla v sobotu ráno, pomáhalo jim deset honců. Ve čtyřech lečích, které proběhly od Bitozevsi přes Seménkovice až po Rvenice a zpět, bylo poskrovnu naloveno celkem pět bažantů a jeden zajíc.