Společnost Busmat plus ze Zeměch na Lounsku dostala od Ústeckého kraje v minulých dnech další pokutu. Krajští radní vyměřili firmě finanční postih v celkové výši 20 tisíc korun.

„Provedené kontroly ve čtyřech případech zjistily nedostatky v evidenci vozidel, kterými firma zajišťuje autobusovou dopravu pro Ústecký kraj. Za každý případ firma dostala pokutu pět tisíc korun, tedy dohromady dvacet tisíc,“ sdělil František Janačík z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Společnost Busmat plus zajišťuje pro Ústecký kraj autobusovou dopravu v oblasti mezi Žatcem a Louny. Kraj společnost už několikrát za porušení smlouvy sankcionoval, celkově už Busmat plus dostala pokuty v celkové výši 340 tisíc korun.

Kraj minulý rok kvůli častým prohřeškům dokonce firmě pohrozil výpovědí smlouvy. Dopravce dostal pokuty za nedostatečnou kapacitu autobusů, nevyhovující vozový park a také za uvádění nepravdivých údajů. Odbor dopravy krajského úřadu zaznamenal loni velký počet stížností obcí i cestujících na způsob, jakým Busmat plus dopravu zajišťuje.

Stížnosti se týkaly především nedostatečné kapacity vozidel, vynechávání spojů či špatné informovanosti cestujících. Během zimy si cestující také často stěžovali na málo vytopené autobusy.

Společnost Busmat se nyní potýká s dalším problémem. Policejní kontrola zaměřená právě na vozidla této firmy v minulých dnech odhalila problémy u dvou autobusů na lince Praha – Žatec, které zastavila v Lipenci a Zeměchách.

U jednoho vozu bylo prasklé čelní sklo, druhý autobus neměl technickou kontrolu. Ústecký kraj provádí u dopravců, které pro něj zajišťují základní dopravní obslužnost, kontroly pravidelně. Na základě zjištění policie o stavu autobusů firmy Busmat, byť se nejednalo o spoj, jehož je objednavatelem kraj, přijdou z jeho strany další kontroly. „Ústecký kraj připravuje kroky, které mají prošetřit, zda firma plní to, co jí ukládá zákon, a také to, co je předmětem smlouvy s krajem,“ sdělila Veronika Kindlová, mluvčí krajského úřadu.

Petr Kinšt