Nové chodníky budou z betonové dlažby. Přechody pro chodce budou řešeny bezbariérově.

V rámci dopravních úprav bude u přechodu s ulicí Sladkovského doplněn středový ostrůvek. Vydlážděný středový ostrůvek v úrovni komunikace vznikne v křižovatce ulic Poděbradova a Osvoboditelů.

Zároveň bude po obou stranách ulice vymezen dopravním značením odstavný pruh umožňující podélné a na části úseku i šikmé stání vozidel.