Technická správa města (TS) Louny má ve své činnosti také za úkol odstraňovat na plevel na chodnících na území Louny. Avšak město není s výsledkem prací spokojeno. „Rada města schválila smlouvu, která upravuje harmonogram plnění termínů, do kdy musí byt chodníky vyčištěny. Smlouva ale není naplňována,“ informovala vedoucí odboru místního hospodářství Miloslava Kalivodová.

Technická správa nemá dostatek pracovníků. „Máme personální problémy. Nasazuji na likvidaci plevele maximální počet pracovníků, které máme. Ale za měsíc nemohou stihnout odstranit plevel po celém městě,“ uvedl na obranu Zdeněk Kvapil, ředitel Technické správy města Louny. Plevel z chodníků se odstraňuje druhým rokem. „Druhá věc je, že odstraňování plevele ze spár chodníků se v podstatě začalo dělat v loňském roce, ale moc se tomu nedalo a navíc předešlé roky se tomu nevěnovala taková pozornost,“ pokračuje Z. Kvapil.

Plevel je odstraňován pomocí chemickému postřiku. „Máme k dispozici malý traktůrek, který veze nádrž s postřikem. Ten způsobuje, že tráva usychá, působí 10 až čtrnáct dní. Po této době je plevel odstraňován mechanicky,“ vysvětlil způsob likvidace ředitel TS Louny. Město doufá, že v červnu plevel z chodníků zmizí. „Je sice pravda, že část města je vyčištěna, ale technická správa musí zajistit úklid po celém území města. Doufáme, že červnové termíny již budou dodrženy. Pokud práce nebudou plněni v termínech, ve kterých by je bylo vhodné provést, budeme jednat, například pozastavením fakturací,“ dodala M. Kalivodová.

Rychlý růst plevele také letos podporují klimatické podmínky, které jsou pro něj velmi dobré. „Stačí když zaprší, je teplo a tráva vám pod rukama leze ven,“ dodal Z. Kvapil.