Město je ochotno přispět obyvatelům 25 tisíc korun na každou čističku, lidem se ovšem záměr příliš nelíbí. Zástupci osad už v červnu vznesli námitky, proč domovní čističky nechtějí. Místo nich žádají vybudování centrální čističky odpadních vod a splaškové kanalizace. Jedním z jejich uvedených důvodů bylo, že náklady na provoz domácích čističek jsou vysoké.

„Rada města si v srpnu nechala předložit všechny dokumenty a zápisy související s touto problematikou. Trvá na způsobu řešení odkanalizování formou domovních čistíren,“ uvedla Renáta Čapková, tajemnice lounské radnice. V osadách už byla vybudována lokální dešťová kanalizace. „Vybudování splaškové kanalizace a centrální čističky by stálo osm milionů korun na každou osadu. Zároveň by byla zmařena investice do lokální dešťové kanalizace, která je již vybudována,“ vysvětlila tajemnice důvod, proč rada města trvá na rozhodnutí domácích čističek.

Město nabízí rodinám 25 tisíc

Město přidá na každou zprovozněnou domácí čističku 25 tisíc korun. „Argument, že jsou všechny náklady přeneseny na obyvatele, je neopodstatněný. Vypočítali jsme, že montáž a koupě domácí čističky bude stát téměř 40 tisíc. Vklad obyvatel je necelých patnáct tisíc korun. Ale vklad města je přes 50 tisíc. Částka obsahuje jak příspěvek na čističku, tak i investici do vybudování dešťové kanalizace,“ říká R. Čapková.

Provozní náklady nebudou vysoké. „Pokud by byli obyvatelé napojeni na centrální čističku, platili by vodné a stočné, které nyní nehradí. Pro čtyři osoby to dělá zhruba 5,7 tisíc korun za rok. Provozní náklady na domácí čističku se pohybují kolem 1,8 až 2,5 tisíc korun ročně. Podle mého zjištění likvidace kalu, který se likviduje maximálně jednou do roka, by stála kolem 500 korun na tunu,“ uvedla R. Čapková.

Podle tajemnice by mohlo město nabídnout osadám technickou pomoc. „Přišel by projektant a poradil, kam umístit domácí čističku. Doporučil by, jaký zvolit typ odvádění, jestli rozstřik do půdy či odvod do dešťové kanalizace. Službu by hradilo město. Na odborné posouzení by byla vyhrazena částka 200 tisíc korun. Zadali jsme hydrogeologické posudky, kam se může vyčištěná voda zasakovat nebo rozstřikovat,“ uvedla R. Čapková.

Rada města se bude touto problematikou zabývat i nadále. „Rada bude hledat další řešení, například navýšení příspěvku nebo by bylo možné vypsat výběrové řízení na dodání domácích čističek,“ dodala R. Čapková. O celé věci bude v září jednat i zastupitelstvo města .

Lidé z osad nechtějí čističky