Jen několik týdnů bude trvat než definitivně zmizí tři bývalé štábní budovy v Zahradním městě, jež obklopují Zelené náměstí. Starosta města rozeslal občanům bydlícím v blízkosti dopis s vysvětlením, proč se domy bourají a se žádostí o trpělivost.

„Demolice přinese celému území Zahradního města zvýšený stavební ruch a z toho vyplývající zátěž hlukem a prachem. Jsme připraveni ve spolupráci s dodavatelem učinit vše pro omezení těchto vlivů,“ píše mimo jiné starosta Jan Kerner.

Demoliční práce provede firma PB SCOM, přípravné práce začaly v pondělí. „Celý prostor bude oplocen, nejdříve bude odstraněna střecha a po té začnou demoliční práce,“ uvedl Zdeněk Hoffman, vedoucí výroby firmy. Objekty budou bourány postupně tak, aby byla v co největší možné míře omezena prašnost pronikající do sousední zóny rodinných domků a okolí. Jako první bude odstraněna budova podél Jasanové ulice, poté objekt podél ulice 5. května.

Nakonec bude odstraněna poslední budova. Bourací práce budou prováděny odshora dolů po jednotlivých podlaží. Celá akce bude stát přes devět milionů korun, z toho 75 procent bude uhrazeno z dotace, kterou město získalo. Pozemky chce radnice pak prodat, vyrůst tam mají nové bytové domy.

„Dalším krokem bude dražba volných pozemků za účelem výstavby bytových domů, případně následné zařazení pozemků do volného prodeje. Pro budoucí majitele pozemků platí jednoznačné regulativy, a to výstavba bytových domů do maximální výše čtyř podlaží,“ uvedl starosta Loun.

Domy se radnice snažila prodat od roku 2004, už před tím se objevily hlasy, aby domy byly zbourány společně s další zástavbou. To se nakonec nestalo a domy se několikrát bezúspěšně dražily, pak byly ve volné nabídce. Na jaře letošního roku zastupitelé odsouhlasili demolici.

„Domy považuji za významnou dominantu celého území, ale je jasné, že současný stav, kdy domy chátraly, byl již neúnosný. Za uplynulé roky vyrostly v sousedství těchto domů desítky rodinných domků, několik objektů pro podnikání a v současné době se blíží svému dokončení také dva bytové domy. Město potřebuje provést připravovanou rekonstrukci Zeleného náměstí. Další existence chátrajících objektů bez jasného osudu byla neudržitelná,“ dodal Jan Kerner. Práce na demolicích objektů mají skončit do 15. října letošního roku.