V Lounech se při příležitosti Dne válečných veteránů, v neděli 11. listopadu, uskutečnily vzpomínkové akce. První se uskutečnila na Suzdalském náměstí u sochy rudoarmějce, druhá pak u sokolovny, kde pamětní deska připomíná popravené čtyři členy protikomunistického odboje.

Tento významný den symbolizuje podepsání příměří mezi spojenci a Německem, jímž byly ukončeny boje a padl poslední výstřel 1. světové války. Symbolem Dne válečných veteránů se stal květ vlčího máku, který představuje začátek nového života. V klopách ho měli při aktu symbolicky i zástupci města, starosta Radovan Šabata a jeho zástupkyně Edita Hořejší.