Záměr souvisí se zakázkou Ústeckého kraje. Na základě koncesí platných do konce roku 2014 podnik začal mimo jiné zajišťovat základní dopravní obslužnost na autobusových linkách v regionu Lounsko jih a jihovýchod. Zahájení provozu kanceláře je plánováno na červen.

Lounská kancelář by měla být umístěna v administrativní budově autobusového nádraží. Pracovníci budou veřejnosti k dispozici minimálně osm hodin každý pracovní den. Cestující zde obdrží informace o jízdních řádech, tarifu a přepravních či obchodních podmínkách. Mohou tam požádat o vydání či dobití čipové karty.