Není žádný důvod, aby městu Louny nebyla vyplacena dotace 37 milionů korun, určená na nedávné vytvoření nového moderního sídla pro Městskou knihovnu Louny. Tvrdí to starosta Loun Jan Kerner po pátečním jednání s firmami, které se mezi sebou přely o peníze za část zakázky.

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad kvůli těmto sporům prozatím zastavila vyplacení 37 milionů korun, určených na přestavbu budovy na náměstí. Dříve v ní sídlil okresní soud, nyní od srpna se do ní nastěhovala knihovna a kulturní centrum.

Kvůli sporům mezi subdodavateli a generálním dodavatelem rekonstrukce budovy bývalého soudu byla celá dotace ohrožena. Město s ní přitom už napevno počítá a ze svých prostředků by nebylo schopné celou rekonstrukci zaplatit.

V pátek došlo k posunu, obě strany se dohodly na narovnání vztahů. Přely se o šest milionů korun, nakonec se dohodly na uhrazení poloviny této částky. „Podepsali jsme dodatek smlouvy, ve kterém jsme se dohodli na částečné uhradě. První splátka by měla přijít v polovině října. Z původního dluhu téměř šest milionu nám bude uhrazeno něco přes tři miliony korun,“ uvedl Pavel Patta z firmy PP stavby: „Je to sice krok dopředu, ale i zpět. Bohužel získat celou částku soudní cestou by trvalo několik let.“

Jimlínská firma kvůli sporu s firmou Hanzl podala žalobu na město ve věci zpochybnění vlastnictví zabudovaných předmětů v budově knihovny. To byl právě hlavní důvod, proč byla výplata dotace pozastavena.

Starosta města Jan Kerner věří, že dotace bude nyní vyplacena. „Předpokládám, že žaloba, která měla být podána u soudu v Lounech, avšak nám nebyla oficiálně doručena, ztrácí smysl. To by ve svém důsledku mělo znamenat, že nebude žádný důvod k pozastavení proplacení dotace,“ uvedl.

Úředníci z Úřadu Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad prozatím městu nedoručili oficiální protokol z kontroly, která proběhla před měsícem. Stát se tak mělo také v pátek, ale tato schůzka byla zrušena. Jakmile radnice dokument obdrží, podá odvolání i s informací, že se společnosti dohodly. Vyplacení dotace by tak nemělo již nic bránit.

„Jsem rád, že obě smluvní strany našly cestu ke smírnému urovnání sporu, který vrhal stín na jinak velmi vydařenou rekonstrukci knihovny. Spor ohrožoval i město jako třetí stranu, která se vztahem dodavatele a subdodavatele neměla nic společného,“ dodal starosta.

ŽATECKÝ A LOUNSKÝ DENÍK JE NA FACEBOOKU! STAŇTE SE FANOUŠKEM!