Vojenský prostor Hradiště v Doupovských horách se zhruba o sedminu zmenší. Rozhodla to tento týden vláda ČR, jednat o tom ještě bude Sněmovna a Senát Parlamentu ČR. Všechna sídla v něm budou z vojenského prostoru vymístěna. Pro jejich obyvatele to mimo jiné znamená, že si nově budou volit svá zastupitelstva a budou mít své starosty. Dosud byly vesnice spravovány vojenskými úřady.

Změna se dotkne dvacítky obyvatel

Okres Louny bude rozšířen o novou vesnici. Bukovina, která je dosud spravována Újezdním úřadem vojenského újezdu Hradiště se sídlem v Karlových Varech, přejde pod správu obce Podbořanský Rohozec. K Podbořanskému Rohozci se přičlení i samoty Ořkov a Střelnice. Dohromady v Bukovině, Ořkově a Střelnici bydlí dvacítka obyvatel.

Vláda schválila materiál Ministerstva obrany, který se týká rušení a zmenšování vojenských újezdů v Česku. Počítá do roku 2016 s úplným zrušením vojenského újezdu Brdy a zmenšením ostatních čtyř. Důvody pro změnu jsou zejména vojenské, ale i ekonomické, společenské a ekologické.

„V roce 1993, kdy měla Armáda ČR 115 tisíc vojáků, připadalo na každého z nich 1,1 hektaru vojenského újezdu. Po profesionalizaci a zmenšení početních stavů na současných 23 tisíc vojáků připadá na jednoho vojáka 5,5 hektaru. Zatímco v ČR vojenské újezdy aktuálně zabírají 1,7 procenta rozlohy státu, v jiných zemích to je jenom kolem půl procenta," uvedl Jan Pejšek, tiskový mluvčí ministerstva obrany.

Prostory se zmenší zhruba o třetinu

Rozloha vojenských újezdů v ČR by se měla zmenšit o zhruba třetinu. Redukce území ale neznamená omezení výcviku.

Zmenšen bude vojenský prostor Hradiště v Doupovských horách na rozhraní okresů Louny, Chomutov a Karlovy Vary, a to zhruba o 15 procent. Jeho nynější rozloha je 33 tisíc hektarů, k výcviku se využívá polovina.

Redukce újezdu se týká především jeho jihozápadního, jižního a jihovýchodního okraje. Tyto části už byly veřejnosti většinou zpřístupněny před několika lety.

Hradiště je největší v České republice

Vojenský újezd Hradiště je největší v ČR. Pravidelně v něm cvičí česká i zahraniční armády, ale také policisté a hasiči.

Vojenský prostor vznikl po druhé světové válce. Kromě někdejšího okresního města Doupov zaniklo 63 vesnic. Na jeho území se nyní nachází 15 vesnic, ve kterých žije na šest set stálých obyvatel.