Ochránci přírody ve spolupráci s Lesy ČR realizují v pohoří Džbán projekt na záchranu kriticky ohrožené rostliny – zvonovce liliolistého. Ještě před 15 lety byla tato rostlina v celém Džbánu považována za vyhynulou. První tři zvonovce byly znovu nalezeny až teprve na základě projektu Lesů ČR a Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) v roce 2005. Od té doby se jejich počet postupně rozrůstá.
„Zvonovec liliolistý je vzácná lesní bylina rostoucí jenom na několika málo místech v České republice. Jedním z těchto míst je pohoří Džbán na pomezí Kladenska, Lounska a Rakovnicka," sdělil Petr Styblo z ČSOP.

Celoevropsky významný druh
„Lesy ČR i proto již několikátým rokem spolupracují s dobrovolníky z Českého svazu ochránců přírody  Silvatica na vyhledávání a ochraně zvonovce a dalších zvláště chráněných rostlin ve Džbánu," dodal Zbyněk Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR.
Mezi evropsky významnými druhy je ochrana zvonovce považována za jednu z nejkomplikovanějších. Už samotné hledání tohoto druhu je poměrně obtížné.
„Je totiž velmi intenzivně spásán zvěří. Proto se v pohoří Džbán  jako účinné opatření prokázalo oplocení míst jeho výskytu. Celkem jsou tam v současnosti známy výskyty tří desítek rostlin," sdělil Petr Styblo s tím, že oplocení v letošním roce nově zjištěných rostlin se připravuje.