Nové herní prvky, bezpečnější a modernější prolézačky, oplocená pískoviště a hřiště. Na to vše se mohou těšit maminky a hlavně děti v Lounech. V letošním roce tam proběhne rekonstrukce několika dětských hřišť.

Situace na dětských hřištích není tragická. „V Lounech se rekonstruují postupně všechna hřiště. Myslím, že situace v porovnání s mnohými městy na sever od nás není nijak tragická,“ uvedl na dotaz Deníku místostarosta Loun Jan Čermák.

Město dá na hřiště ročně dva miliony

Podle něj je každý rok v investičním rozpočtu města počítáno s generální opravou dvou hřišť. „Vyjádřeno v penězích jsou to dva miliony korun ročně jen na hřiště,“ doplnil J. Čermák. Letos projde opravou dětský koutek v ulici Kapitána Nálepky. Stávající zařízení dětského koutku je zastaralé a poškozené. Na hřišti může dojít i k úrazu dítěte, jelikož chybějí dopadové plochy pod herními prvky.

Rekonstrukcí dojde k vytvoření moderního a bezpečného hřiště. Nynější herní prvky budou vybourány včetně zpevněných ploch z betonu a asfaltu, rovněž budou vybourány pískoviště a betonové lavičky. „Hřiště bude osazeno pěti novými herními prvky – šestihranem s ocelovou sítí, houpačkou s překlápěcí pružinou, houpačkou pružinovou, lavičkovým kolotočem a sestavou se skluzavkou. Dopadovou plochu bude tvořit pryžová dlažba,“ doplnila Ivana Hádková z odboru rozvoje města lounské radnice.

Celkovou inovací prochází dětský koutek v ulici Čs. armády. Nynější herní prvky budou vybourány. Místo nich přijdou jiné. Pod prvky bude vybudována dopadová plocha, kterou vytvoří pryžová dlažba. Na hřišti nebude chybět ani pískoviště. Úplně nové hřiště vyroste v parku generála Fajtla v Zahradním městě. Začátek výstavby bude záviset na terénních úpravách parku, které zajistí odbor životního prostředí lounské radnice. Předpokládaný termín zahájení prací je červen letošního roku.