Největší lounský park T. G. Masaryka na březích řeky Ohře i sousední areál výstaviště zřejmě čeká v dohledné době kácení stromů. Nemocné a poškozené kusy mají nahradit nové. „Odborníci připravují dendrologický průzkum lokality. Ten objasní, v jakém stavu jsou vzrostlé stromy a zda nemohou pro občany představovat riziko při případném pádu," uvedl Radovan Šabata, starosta Loun.

„Chceme se vyhnout situaci z loňského léta, kdy několik stromů v podmáčeném parku padlo. Bylo štěstím, že nikoho nezranily," dodává Pavel Janda, mluvčí rady města Loun. Oblast byla v červnu roku 2013 po prudkých deštích zalita vodou z blízké Ohře. Některé stromy se vyvrátily a padly přímo na stezky. To bylo pro lidi nebezpečné.

Problémové stromy odhalí průzkum odborníků

Hnilobu, napadení houbami a další problémy odhalí právě zmíněný průzkum. V případě potřeby město přistoupí k pokácení a vysazení nových dřevin.

Dalším důvodem k zásahům je také estetické hledisko. Stejně jako v lounské ulici Na Valích, odkud v minulých týdnech zmizely zhruba tři desítky lip. Také ony byly ve špatném zdravotním stavu a město je tak nechalo pokácet a rovnou nahradit novými, do městské zástavby vhodnějšími druhy. Celá akce stála 182 tisíc korun, přičemž 127 tisíc poskytl Evropský fond regionálního rozvoje a 9 tisíc státní fond životního prostředí. „Čekají nás i další místa, další ulice, kde musíme prověřit stav stromů," upozornil starosta.

Muži s motorovými pilami se nyní objevují také u vysokých topolů, které dosud nerušeně rostly na sídlištích, v blízkosti panelových domů nebo dětských hřišť. Zkrátka všude tam, kde by mohly při pádu ohrozit občany nebo jejich majetek. Město vytipovalo zhruba 80 velikánů, které budou postupně v několika letech odstraněny. Při letošní druhé fázi jich padly další dvě desítky.

Čtěte více: Město nechá pokácet další desítky vzrostlých topolů