Okleštění dřevin se má podle výzvy provést v době od 1. října do 15. listopadu. Obdobnou výzvu vydává ČEZ Distribuce v tuto dobu každoročně.

Majitelé pozemků by ale měli pamatovat na to, že na kácení vegetace by měli mít povolení obecního nebo městského úřadu. V případě stromů i keřů rostoucích na pozemku ve vlastnictví právnické osoby vždy, bez ohledu na velikost a druhu dřevin. Na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby, třeba u rodinného domku nebo chalupy, pouze pokud stromy dosahují obvodu kmene měřeného v 1,3 metru nad zemí více než 80 centimetrů. Keře podléhají povolení, pokud jejich souvislá plocha je větší než 40 metrů čtverečných.

Do jaké míry má být vegetace odstraněna, záleží na výši napětí ve vedení. Největší ochranné pásmo je u drátů s velmi vysokým napětím 110 kV, pod jehož vedením a dvanáct metrů na každou stranu mají zůstat porosty maximální výšky tři metry. Ochranná pásma nízkého a vysokého napětí jsou stanovena podle toho, zda jsou vodiče holé, izolované nebo vedeny v kabelu. Záleží také, zda se jedná o ovocné nebo jiné stromy. Vůbec nejmenší vzdálenost od větví stromů je půl metru – pokud je ale vedení nízkého napětí izolované nebo v kabelech.

Pokud vlastník pozemku vegetaci pod vedením neodstraní, energetici mají možnost vstoupit na jeho pozemek a učinit tak sami. Povolení už nepotřebují, pouze musí 15 dnů předem zamýšlené kácení ohlásit příslušnému úřadu. „Máme možnost si vegetaci, kterou chtějí energetici vykácet, prohlédnout přímo v terénu. Pokud jejich záměr odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění můžeme kácení pozastavit, omezit nebo zakázat,“ uvedla Kateřina Podaná, referentka ochrany přírody a krajiny Městského úřadu v Žatci.

Lidé by při kácení stromů poblíž vedení měli být opatrní a raději práce svěřit odborníkům.