Starosta Loun Jan Kerner bude ve čtvrtek 27. března jednat o možnosti rozšíření zastavitelného území města Loun.

Setká se s úředníky městského úřadu i odborníky z ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva životního prostředí. Rozvoj města je ze severu omezen inundačním územím řeky Ohře a na jihu trasou silnice R7. Jediným možným rozvojovým územím je tak jihozápadní okraj města.

V tomto území se ovšem nachází část chráněného ložiskového území CHLÚ Zeměchy – výhradního ložiska spongilitů. Všechny zúčastněné strany se budou snažit nalézt co nejlepší řešení tak, aby se hranice města Loun mohly posunout dále a nabídnout svým obyvatelům další možnosti.

(vol)