V Lounech se bude stěhovat městská knihovna. V současné době se čeká na dotaci z Evropské unie. Celkové náklady na úpravu prostor a stěhování jsou vyčíslené na 50 milionů korun. „Máme již zhotoven projekt, jak nová knihovna bude vypadat. Čekáme na vyhlášení dotačních titulů z Bruselu,“ uvedla Dagmar Bahnerová, ředitelka knihovny.

Nová budova poskytne prostory pro rozvoj knihovny.

„Knihovna bude mít dvě nadzemní podlaží. Přízemí domu je koncipováno především pro dospělé návštěvníky a první patro pro malé čtenáře,“ vysvětlila. Vstupní hala nabídne informace týkající se kulturního a společenského dění ve městě. Návštěvník odtud může vstoupit do oddělení beletrie pro dospělé nebo do rozsáhlého oddělení naučné literatury.

Budova nabízí možnost vybudování letní čítárny v zahradě. „Posezení zpříjemní vodotrysk a letní kavárna. V části zahrady bude také malé pódium, které poslouží ke komorním hudebním produkcím. V létě bude možné ze zahrady vstoupit také do internetové kavárny,“ přiblížila nové prostory ředitelka.

První patro nabídne galerii, místo pro relaxaci s výhledem do zahrady a oddělení pro děti. Tady návštěvníci najdou také hudební oddělení a kulturní sálek. Pro přesun do prvního patra bude možné také využít výtah.

Knihovna by se měla přestěhovat do nových prostor za dva roky. „Původně mělo být vše hotové již na konci příštího roku, ale zdrželo se udělení dotací. Jako reálné vidím stěhování v roce 2009,“ dodala D. Bahnerová.