Významnou událost chystá lounské děkanství, v pátek 17. září bude slavnostně vysvěcen zrekonstruovaný kostel Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků v Lounech.

Hřbitovní kostelík byl dlouhá léta pro veřejnost uzavřen, to by se mělo změnit.

Zítra, v sobotu, bude v rámci Dnů evropského dědictví kostel otevřen po celý den.

V 90. letech byl kostel Na Široké, který byl vystavěn po velké morové ráně, jež zasáhla města, zrestaurován. Byl opraven plášť kostela, střecha a interiér. V loňském roce byly pak zrestaurovány vzácné fresky, dotaci ve výši 350 tisíc korun poskytlo ministerstvo kultury. Letos se podařilo zrestaurovat oltář a oltářní sochy, a to i díky dárcům, kteří přispěli do sbírky, kterou vyhlásil děkan Werner Horák.

„Jeden nám daroval 200 tisíc korun, další drobní dárci nám přispěli 80 tisíci korunami,“ vyzdvihl Werner Horák. Lounská radnice pak přispěla částkou 330 tisíc korun. Slavnostní vysvěcení se uskuteční v pátek v 17.30 hodin, v sobotu seznámí ředitel Státního okresního archivu Louny Bohumír Roedl zájemce s historií tohoto kostela. Přednášky se konají od 10.30 a 14.30 hodin.

Návštěvníci mohli do kostela nahlédnout po dlouhých padesáti letech letos na jaře, kdy se na jeden den otevřel. (Čtěte v souvisejících článcích vpravo.)