Po několika desítkách let se konala v kostele Nejsvětější Trojice a Čtrnácti svatých Pomocníků mše. Ta páteční byla o to významnější, že pří ní byl kostel, který prošel zdlouhavou rekonstrukcí, znovu vysvěcen.

„Jsme tu díky všem těm, kteří se nějakým způsobem na opravě podíleli. Poděkování patří dárcům, kteří přispěli finančně, ale i těm, díky kterým je to tu tak hezké – restaurátorům a řemeslníkům. Nezapomínejme, že kostel vždy zůstane naší perlou,“ uvedl lounský děkan Werner Horák.

Slavnostní bohoslužbu sloužil spolu s ním také žatecký vikář Josef Špaček a vojenský kaplan Petr Fiala.

Hřbitovní kostel byl vystaven v letech 1714 – 1718, jako poděkování Bohu za odvrácení morové rány. V 90. letech prošel zchátralý kostel rekonstrukcí, během které byla opravena zborcená střecha, věž kostela a vnitřní klenba středu kostela. V roce 2009 se díky dotaci ve výši 350 tisíc korun z ministerstva kultury podařilo zrestaurovat fresky, další prostředky uhradilo děkanství. Téměř 178 tisíc bylo použito na vymalování, obnovu interiéru a elektrifikaci.

V letošním roce pokračovaly restaurátorské práce na oltáři, obrazech a sochách. Podařilo se také obnovit historickou dlažbu, kostel rozzářily křišťálové lustry. Na obnově se finančně podílelo město Louny a dárci.

Jeden z farníků dokonce věnoval 200 tisíc korun, přispěli i další menšími částkami. „Chtěl bych zde každý první čtvrtek v měsíci sloužit bohoslužby, mohou se zde konat i koncerty a různé výstavy,“ dodal Werner Horák.

V sobotu si mohli prostory prohlédnout další návštěvníci, a to v rámci Dne evropského dědictví. Zhlédnout mohli také výstavku fotografií z rekonstrukce kostela a dozvědět se něco o historii. Zajímavou přednášku připravil historik a ředitel arhivu PhDr. Bohumír Roedl.